X
Menu
X

Γενικές πληροφορίες για τη φορολογία Ακινήτων

Πότε η πώληση ακινήτου θεωρείται επιχειρηματική συναλλαγή και φορολογείται Ως γνωστόν, έως τις 31/12/2023, το κέρδος που προκύπτει από την πώληση ακινήτου από φυσικό πρόσωπο δεν φορολογείται. Η εφαρμογή της σχετικής διάταξης του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ), που προβλέπει τη φορολόγηση της εν λόγω υπεραξίας με συντελεστή 15%, έχει ανασταλεί (ήδη από το 2014 που εισήχθη για πρώτη φορά) λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών. Ωστόσο, οι φορολογούμενοι – φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι το κέρδος που θα προκύψει από την πώληση ενός ακινήτου (οικόπεδο, διαμέρισμα, αγροτεμάχιο κ.λπ.) ενδέχεται να φορολογηθεί βαρύτατα εφόσον η αγοραπωλησία[...]

Υπολογισμός Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)

Τελευταία ενημέρωση: 18 Μαρτίου 2022
Υπολογισμός Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) Για όλα ανεξαιρέτως τα ακίνητα που κατέχουν τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα επιβάλλεται ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων από την 1η-1-2014 , χωρίς αφορολόγητο όριο. Ο φορολογούμενος που κατέχει οποιοδήποτε δικαίωμα επί του ακινήτου (επικαρπία , πλήρη ή ψιλή κυριότητα) , υποχρεούται στην καταβολή του συνολικού ΕΝ.Φ.Ι.Α.  που βαρύνει το ακίνητο κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας του. Στην αξία των δικαιωμάτων της πλήρους κυριότητας, της ψιλής κυριότητας και της επικαρπίας επί κτισμάτων και εκτός σχεδίων πόλεων εκτάσεων γης επιβάλλεται συμπληρωματικός ΕΝ.Φ.Ι.Α Ο υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ γίνεται μέσα από ένα σύνολο συντελεστών Αν σε ένα ακίνητο[...]
Μεταβιβάσεις χωρίς φόρο πριν ισχύσουν οι νέες αντικειμενικές αξίες Τι θα αντιμετωπίσουν όσοι σπεύσουν σε αποδοχές κληρονομιών, γονικές παροχές ή αγοραπωλησίες για να προλάβουν τις αυξήσεις των αντικειμενικών που φέρουν σημαντικές φορολογικές επιβαρύνσεις από το 2022 Με αρκετή υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν όσοι σπεύσουν να προχωρήσουν σε αποδοχές κληρονομιών, γονικές παροχές ή αγοραπωλησίες για να προλάβουν τις αυξήσεις των αντικειμενικών αξιών που φέρουν σημαντικές φορολογικές επιβαρύνσεις από το 2022. Μπορεί η αποκάλυψη των νέων αντικειμενικών να ξεκαθάρισε -κάπως- το τοπίο στην αγορά ακινήτων και οι μεταβιβάσεις να γίνονται πλέον στα συμβολαιογραφικά γραφεία, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η όλη[...]
Πότε οι συναλλαγές που αφορούν ακίνητα θεωρούνται επιχειρηματική δραστηριότητα «Με βάση τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ως «επιχειρηματική συναλλαγή» θεωρείται κάθε μεμονωμένη πράξη με την οποία πραγματοποιείται συναλλαγή ή και η συστηματική διενέργεια πράξεων στην οικονομική αγορά με σκοπό την επίτευξη κέρδους.» Σε περίπτωση συναλλαγών που αφορούν ακίνητα, κάθε 3 ομοειδείς συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός 2 ετών θεωρούνται συστηματική διενέργεια πράξεων. Από το Φορολογικό έτος 2018 και επόμενα δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, η πώληση από φυσικό πρόσωπο περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει αποκτηθεί αιτία κληρονομιάς ή με χαριστική αιτία από συγγενείς μέχρι δεύτερου[...]

Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος από ακίνητα

Τελευταία ενημέρωση: 23 Νοεμβρίου 2019
Το εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων υποβάλλεται σε φορολόγηση βάσει της παρακάτω κλίμακας: Κλιµάκιο εισοδήµατος (ευρώ) Φόρος κλιµακίου (ευρώ) Σύνολο Εισοδήµατος Σύνολο Φόρου (ευρώ) 12.000 15% 12.000 1.800 23.000 35% 35.000 9.850 Υπερβάλλον 45%
Golden Visa Οι προϋποθέσεις για τη χορήγησή της σε πολίτες τρίτης χώρας Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β’ 4155/12-11-2019) η κοινή υπουργική απόφαση 46440/19/2019 σχετικά με τον καθορισμό των δικαιολογητικών, των διαδικασιών και των λοιπών θεμάτων που αφορούν στη χορήγηση άδειας εισόδου και διαμονής στην Ελλάδα σε πολίτες τρίτων χωρών, για επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση, βάσει του ν. 4251/2014. Η απόφαση περιλαμβάνει τις περιπτώσεις χορήγησης εθνικής θεώρησης εισόδου για «επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση», χορήγησης άδειας διαμονής για «επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση» και ορισμένες «Ειδικές Περιπτώσεις». Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων[...]
Εάν έχετε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και είστε κάτοικος εξωτερικού διαβάστε παρακάτω Σε περίπτωση κατά την οποία φυσικό πρόσωπο έχει ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας έπρεπε να την έχει αναγράψει στη δήλωση στοιχείων ακινήτων από την απόκτησή της. Σε περίπτωση που δεν το έχει ήδη κάνει, ως πρώτο έτος για να το δηλώσει, υποβάλλοντας δήλωση στοιχείων ακινήτων, είναι το έτος 2010. Από τη δήλωση αυτή είναι πιθανό να προκύψει και Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) για κάθε έτος μέχρι και το έτος 2013. Για το έτος 2014 και εφεξής θα προκύπτει Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). Σε[...]

Η διαθήκη του Έλληνα φορολογικού κατοίκου Εξωτερικού

Τελευταία ενημέρωση: 28 Νοεμβρίου 2018
Α. Υπογραφή διαθήκης στο Ελληνικό Προξενείο Για να πραγματοποιηθεί η εν λόγω διαδικασία, θα πρέπει να προσκομισθούν αποδεικτικά στοιχεία που πιστοποιούν την ελληνική ιθαγένεια του ατόμου που επιθυμεί να συντάξει τη διαθήκη. Ειδικότερα, τα έγγραφα αυτά είναι τα ακόλουθα: Είτε ελληνική αστυνομική ταυτότητα Είτε ελληνικό διαβατήριο Είτε πιστοποιητικό γεννήσεως από Δήμο ή κοινότητα της Ελλάδας Στο Προξενείο πρέπει να παρευρίσκονται μαζί με τον διαθέτη και τρεις μάρτυρες οι οποίοι δεν θα πρέπει έχουν καμία συγγένεια με εκείνον ή μεταξύ τους. Οι μάρτυρες αυτοί πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες και να έχουν μαζί τους ελληνικό διαβατήριο ή ελληνική αστυνομική ταυτότητα. Η[...]
Σχετικά με τη σύνταξη διαθήκης, τη δημοσίευση αυτής και τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν στην περίπτωση θανάτου ‘Ελληνα φορολογικού κατοίκου εξωτερικού με ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, οι σημαντικότερες πληροφορίες που χρειάζεστε είναι οι ακόλουθες: Υπογραφή διαθήκης ενώπιον του Προξενικού Υπαλλήλου στην αλλοδαπή Για να πραγματοποιηθεί η εν λόγω διαδικασία, θα πρέπει να προσκομισθούν αποδεικτικά στοιχεία που πιστοποιούν την ελληνική ιθαγένεια του ατόμου που επιθυμεί να συντάξει τη διαθήκη. Ειδικότερα, τα έγγραφα αυτά είναι τα ακόλουθα: Είτε ελληνική αστυνομική ταυτότητα Είτε ελληνικό διαβατήριο Είτε πιστοποιητικό γεννήσεως από Δήμο ή κοινότητα της Ελλάδας Στο Προξενείο πρέπει να παρευρίσκονται μαζί με τον[...]

Υπολογισμός Ενιαίου Φόρου Ακινήτων ΕΝΦΙΑ

Τελευταία ενημέρωση: 11 Οκτωβρίου 2015
Ενημερωθείτε για τον τρόπο υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ. Ο ενιαίος φόρος ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) εφαρμόζεται στο σύνολο της ακίνητης περιουσίας και είναι το άθροισμα κύριου και συμπληρωματικού φόρου. Επιβάλλεται χωρίς αφορολόγητο όριο σε όλα ανεξαιρέτως τα ακίνητα που κατέχουν τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα και υπολογίζεται ως εξής: 1) Κατοικίες και λοιπά κτίσματα. Για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου στις περιπτώσεις των κατοικιών και των λοιπών κτισμάτων θα λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι συντελεστές: α) Ο Βασικός  ή Κύριος Φόρος (Β.Φ.), σε ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ο Βασικός Φόρος θα προκύπτει με βάση μία κλίμακα αποτελούμενη από 20 συντελεστές. Στην κλίμακα αυτή, ο Βασικός Φόρος κυμαίνεται[...]
Στα πλαίσια της ενημέρωσης πολιτών τρίτων χωρών που επιθυμούν να αποκτήσουν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, παραθέτουμε τον οδηγό της Κυβέρνησης για την έκδοση αδειών διαμονής στον οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διάρκεια, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τον ενδιαφερόμενο. Το Taxblock αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει για εσάς τις διαδικασίες που αφορούν στην Ελληνική φορολογική διοίκηση. Αναλυτικά οι υπηρεσίες μας: Έκδοση ελληνικού αριθμού φορολογικού μητρώου ( εν συντομία ΑΦΜ) , Έκδοση κωδικών taxisnet, Υποβολή Δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9, Υπηρεσία φορολογικού εκπροσώπου. Διαβάστε τον πλήρη οδηγό εδώ
Αλλοδαπή εταιρεία ιδιοκτήτρια ακινήτου στην Ελλάδα έχει υποχρέωση υποβολής μηδενικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ακόμα και αν δεν αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα. Για τις εταιρείες αυτές το εισόδημα από ακίνητα θεωρείται εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα ανεξάρτητα της ύπαρξης ή όχι σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ της χώρας στην οποία έχει έδρα το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο και της Ελλάδας. Η αλλοδαπή εταιρεία μπορεί να εκπέσει δαπάνες που γίνονται προς το συμφέρον της επιχείρησης. Τα πρόσωπα αυτά από την 01.01.2014 έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων.

Κατοχή ακινήτου μετά την 1/1/2015 από κληρονομιά

Τελευταία ενημέρωση: 25 Αυγούστου 2015
Αν φορολογούμενος αποκτήσει ακίνητο για πρώτη φορά από το 2015 θα πρέπει κατά κανόνα να προσέξει τα εξής Αν το αποκτήσει από κληρονομιά, πρέπει να το δηλώσει μέσα σε 5 ή σε 13 μήνες από το θάνατο ή τη δημοσίευση διαθήκης (δηλαδή μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της προθεσμίας για αποποίηση της κληρονομιάς) ή, εάν κάνει στο μεταξύ αποδοχή κληρονομιάς, μέσα σε ένα μήνα από αυτή. Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε μεταβολή επήλθε στην περιουσιακή κατάσταση μέχρι και την 31η Μαΐου 2015, η δήλωση θα υποβληθεί μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2015 ή όποτε λήξει η παράταση αυτής.[...]
Τι σημαίνουν οι όροι, πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα και επικαρπία; Η κυριότητα είναι κατά κανόνα πλήρης, επιτρέπεται δηλαδή πλήρως στον κύριο η χρήση και η κάρπωση του πράγματος. Κάποιες φορές όμως η κυριότητα στερείται (αποψιλώνεται) των στοιχείων αυτών και περιορίζεται στην εξουσία του κυρίου να διαθέσει το πράγμα (εξουσία διάθεσης). Στις περιπτώσεις αυτές η κυριότητα λέγεται ψιλή και το δικαίωμα χρήσης και κάρπωσης του πράγματος λέγεται επικαρπία.   Πιο αναλυτικά: ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ   Η έννοια της πλήρους κυριότητας αναφέρεται σε ακίνητο, για το οποίο δεν υπάρχει δικαίωμα επικαρπίας από άλλο δικαιούχο. Η πλήρης κυριότητα κυμαίνεται σε ποσοστά και φθάνει μέχρι[...]
Η δήλωση ακίνητης περιουσίας Ε9, υποβάλλεται υποχρεωτικά από όποιο φορολογούμενο διαθέτει ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα. Πηγή για τη συμπλήρωση της δήλωσης αποτελεί η συμβολαιογραφική πράξη κτήσης, ή κάθε άλλο νόμιμο έγγραφο που αναγνωρίζεται από τη δημόσια αρχή. Η εμπλουτισμένη κατηγοριοποίηση των ακινήτων είναι ως εξής: Κατοικία ή διαμέρισμα (πλην μονοκατοικίας Μονοκατοικία Επαγγελματική στέγη Οικόπεδο Αποθήκη (ως αυτοτελής οριζόντια ιδιοκτησία) Θέση στάθμευσης Σταθμοί αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης Βιομηχανικά- βιοτεχνικά κτίρια Τουριστικές εγκαταστάσεις Εκπαιδευτήρια Αθλητικές εγκαταστάσεις με οικοδομική άδεια Λοιπά κτίρια (ναοί,θέατρα, κινηματογράφοι) Τίτλος μεταφοράς συντελεστή δόμησης Οικόπεδο για ελλιμενισμό αεροσκαφών Λωρίδες γης που βρίσκονται σιδηροτροχιές Οικόπεδο έδρασης πύργων Οικόπεδο εντός βιομηχανικής περιοχής[...]
Εάν ο μισθωτής οφείλει μισθώματα, τότε ο ιδιοκτήτης κάτοικος εξωτερικού μπορεί να απαλλαγεί από την πληρωμή του φόρου εισοδήματος εκχωρώντας τα στο Δημόσιο. Πιο αναλυτικά, η εκχώρηση των ανείσπρακτων ενοικίων γίνεται με την υποβολή του συμπληρωμένου εντύπου δήλωσης εκχώρησης από τον εκχωρητή στη ΔΟΥ μετά το πέρας του φορολογικού έτους στο οποίο αφορούν και πριν την εμπρόθεσμη υποβολή της ετήσιας δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος. Στη δήλωση εκχώρησης αναγράφονται υποχρεωτικά οι Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή (εκχωρητή) και του μισθωτή (οφειλέτη) και ο αριθμός δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων ακίνητης περιουσίας, εφόσον η σύμβαση μίσθωσης έγινε μετά την 1/1/2014 ή ο αριθμός καταχώρησης μισθωτηρίου. Με τη δήλωση εκχώρησης[...]

Κατηγορίες Φορολογικού Οδηγού

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης. περισσότερα

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

<