X
Menu
X

Γενικές πληροφορίες για Φορ. Νομικών Προσώπων

Φόρος κατά την έξοδο (exit tax)

Τελευταία ενημέρωση: 17 Φεβρουαρίου 2021
Φόρος κατά την έξοδο (exit tax) Ο νόμος 4714/2000 ενσωμάτωσε στην ελληνική νομοθεσία τις διατάξεις της οδηγίας 2016/1164/ΕΕ του Συμβουλίου της Ε.Ε. για τη θέσπιση κανόνων φορολόγησης «κατά την έξοδο» (exit tax). Η φορολόγηση κατά την έξοδο εφαρμόζεται όταν ένα νομικό πρόσωπο μεταφέρει περιουσιακά στοιχεία ή δραστηριότητα ή τη φορολογική του κατοικία εκτός Ελλάδος. Ως «μεταφορά περιουσιακών στοιχείων» ορίζεται η πράξη με την οποία η Ελλάδα χάνει το δικαίωμα φορολόγησης των μεταφερόμενων περιουσιακών στοιχείων, παρότι τα στοιχεία αυτά παραμένουν υπό τη νομική ή την οικονομική κυριότητα του ίδιου φορολογουμένου. Πρακτικά αυτό συμβαίνει όταν τα περιουσιακά στοιχεία παύουν να απεικονίζονται για[...]

Φορολογία μερισμάτων αλλοδαπής φυσικών προσώπων

Τελευταία ενημέρωση: 5 Αυγούστου 2020
Μερίσματα αλλοδαπής φυσικών προσώπων Τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων από μερίσματα αλλοδαπής (αλλά και ημεδαπής) προέλευσης φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 5%. Τα εισοδήματα αυτά δηλώνονται από τον φορολογούμενο στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματός του (ανεξάρτητα από το εάν τα ποσά εισάγονται στην Ελλάδα ή παραμένουν στο εξωτερικό) και δεν βαρύνονται με επιπλέον φόρο εισοδήματος. Πίστωση παρακρατούμενου φόρου αλλοδαπής Σε περίπτωση που στα μερίσματα έχει γίνει παρακράτηση φόρου στην αλλοδαπή, ο φόρος αυτός θα δηλωθεί στην ετήσια φορολογική δήλωση και θα συμψηφιστεί με τον ημεδαπό φόρο που αναλογεί. Εάν ο φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή είναι υψηλότερος από τον φόρο που[...]

Φορολογία εταιρειών στην Ε.Ε.

Τελευταία ενημέρωση: 28 Ιανουαρίου 2020
Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να ενημερωθείτε για τη φορολογία των εταιρειών σε όλες τις χώρες την Ευρωπαϊκής Ένωσης: Επιλέξτε τη χώρα που σας ενδιαφέρει    
Golden Visa Οι προϋποθέσεις για τη χορήγησή της σε πολίτες τρίτης χώρας Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β’ 4155/12-11-2019) η κοινή υπουργική απόφαση 46440/19/2019 σχετικά με τον καθορισμό των δικαιολογητικών, των διαδικασιών και των λοιπών θεμάτων που αφορούν στη χορήγηση άδειας εισόδου και διαμονής στην Ελλάδα σε πολίτες τρίτων χωρών, για επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση, βάσει του ν. 4251/2014. Η απόφαση περιλαμβάνει τις περιπτώσεις χορήγησης εθνικής θεώρησης εισόδου για «επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση», χορήγησης άδειας διαμονής για «επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση» και ορισμένες «Ειδικές Περιπτώσεις». Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων[...]

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 46440/19

Τελευταία ενημέρωση: 12 Νοεμβρίου 2019
Κοινή Υπουργική Απόφαση 46440/19 – ΦΕΚ 4155/Β/12-11-2019 Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασιών και λοιπών θεμάτων που αφορούν στη χορήγηση άδειας εισόδου και διαμονής στην Ελλάδα σε πολίτες τρίτων χωρών, για επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση, βάσει της παραγράφου Γ του άρθρου 16 του ν. 4251/2014, όπως Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 46440/19 ΦΕΚ 4155/Β/12-11-2019 Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασιών και λοιπών θεμάτων που αφορούν στη χορήγηση άδειας εισόδου και διαμονής στην Ελλάδα σε πολίτες τρίτων χωρών, για επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση, βάσει της παραγράφου Γ του άρθρου 16 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ[...]
Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. στη διοργάνωση συνεδρίου στην Ελλάδα Κατηγορία: Φ.Π.Α. Αθήνα, 18/09/2015 Αρ. Πρωτ: ΔΕΕΦ Α 1121615 ΕΞ 2015 Πρωτ. Εισ.: 1094178/2015ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α’ ΦΠΑΤαχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τ. Σφελινιώτη Τηλέφωνο : 210- 3645832 Fax : 210-3645413 e-mail : dfpa.b1@1992.syzefxis.gov.gr Θέμα: Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στη διοργάνωση συνεδρίου στην Ελλάδα Σχετ.: Το από 10.07.2015 έγγραφο σας Αναφορικά με τη φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς ΦΠΑ, του συνεδρίου που διοργανώνεται το φθινόπωρο στην Αθήνα από τη μη κυβερνητική οργάνωση ……….. με[...]

Μεταβολή επιχειρηματικής δραστηριότητας

Τελευταία ενημέρωση: 1 Σεπτεμβρίου 2015
Τα πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, επιτηδευματίες και νομικά πρόσωπα, υποχρεούνται να ενημερώνουν τη Φορολογική Διοίκηση για τις μεταβολές που αφορούν: στην επωνυμία, το διακριτικό τίτλο, τη διεύθυνση των επαγγελματικών εγκαταστάσεων, την έδρα το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους τις λοιπές πληροφορίες που παρασχέθηκαν κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας, εντός δέκα (10)ημερών από το χρόνο που έγιναν οι μεταβολές ή από το χρόνο έκδοσης της ανακοίνωσης του Γ.Ε.ΜΗ., όπου απαιτείται. Για το λόγο αυτό υποβάλλουν δήλωση μεταβολής επιχειρηματικής δραστηριότητας, συνυποβάλλοντας τα σχετικά δικαιολογητικά κατά τα ανωτέρω.

Κατηγορίες Φορολογικού Οδηγού

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης. περισσότερα

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

<