X
Menu
X

Δυνατή πλέον η λήψη κωδικών Taxisnet και εξ αποστάσεως

Δυνατή πλέον η λήψη κωδικών Taxisnet και εξ αποστάσεως

Εγγραφή νέων χρηστών και επανεγγραφή χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet.

Εκδόθηκε η Απόφαση  Α.1082/2020 που δίνει πλέον τη δυνατότητα εξ αποστάσεως λήψης κωδικών Taxisnet.

Ακολουθούν τα κυριότερα άρθρα της απόφασης:

Άρθρο 1
Διαδικασία εγγραφής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των νέων χρηστών του TAXISnet

Για την εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των νέων χρηστών του TAXISnet απαιτείται η υποβολή σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης στο δικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr), στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει το όνομα (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που επιθυμεί να έχει ως χρήστης του συστήματος.

Στην ίδια αίτηση ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει επίσης τα στοιχεία επικοινωνίας του (σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο καθώς και e-mail).

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής είναι απαραίτητη η απόδοση κλειδαρίθμου, ο οποίος δύναται να χορηγείται είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του φορολογούμενου στη Δ.Ο.Υ είτε, σε περίπτωση φυσικών προσώπων, και εξ αποστάσεως, μέσω κινητού τηλεφώνου και e-mail.

Σε περίπτωση επιλογής από τον φορολογούμενο της εξ αποστάσεως απόδοσης κλειδαρίθμου, ο φορολογούμενος οφείλει να συμπληρώσει επιπλέον στην αίτηση, τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας που εξυπηρετεί τον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει στην αίτησή του, καθώς και τον αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ που διαθέτει στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμής, με τον οποίο συνεργάζεται.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας απόδοσης κλειδαρίθμου εξ αποστάσεως, όπου προβλέπεται και εφόσον επιλεγεί από τον φορολογούμενο, απαιτείται η επαλήθευση, μέσω διαδικτυακής υπηρεσίας ελέγχου, των στοιχείων της αίτησης με τα στοιχεία που διαθέτει, αντίστοιχα, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών ή/και ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας που έχει δηλώσει ο φορολογούμενος στην αίτηση του, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας.

Αν δεν επιβεβαιωθούν τα στοιχεία, ως ανωτέρω, ο φορολογούμενος δεν δύναται να παραλάβει τον κλειδάριθμο εξ αποστάσεως, αλλά μπορεί να διεκπεραιώσει την παραλαβή του κλειδαρίθμου αυτοπροσώπως στη Δ.Ο.Υ.

Σε περίπτωση παραλαβής του κλειδαρίθμου από τη Δ.Ο.Υ, ο φορολογούμενος λαμβάνει σημείωμα στο οποίο αναγράφονται ο Α.Φ.Μ., η ημερομηνία και η ώρα υποβολής της αίτησης καθώς επίσης και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής.

Άρθρο 3
Παραλαβή από φυσικά πρόσωπα κλειδαρίθμου εξ αποστάσεως

Για την παραλαβή του κλειδαρίθμου εξ αποστάσεως, ελέγχεται η ταυτότητά του μέσω της «Διαδικτυακής Υπηρεσίας Ελέγχου ΙΒΑΝ ΑΦΜ», με τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που έχει υποδείξει στην αίτηση εγγραφής του και, σε περίπτωση ταύτισης, ακολουθεί η διασταύρωση των εξής:

Α) Μέσω της «Διαδικτυακής Υπηρεσίας Ελέγχου ΑΦΜ Ταυτότητας Κινητού τηλεφώνου» με την εταιρία παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που έχει υποδείξει ο φορολογούμενος.

Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία της αίτησης Α.Φ.Μ., τύπος και αριθμός ταυτότητας και αριθμός κινητού τηλεφώνου διασταυρώνονται ηλεκτρονικά μέσω ασφαλούς σύνδεσης με την εταιρία παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που έχει υποδείξει ο φορολογούμενος και μετά τον απαιτούμενο αυτόματο έλεγχο, επιστρέφεται η πληροφορία ότι ο ΑΦΜ ή ο ΑΔΤ ταυτότητας και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου «ταυτίζονται» ή «δεν ταυτίζονται» με αυτά που διαθέτει η συγκεκριμένη εταιρία στο Μητρώο πελατών της. Προς τον σκοπό αυτό, θεσπίζεται με την παρούσα έννομη, υποχρέωση των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας να προβαίνουν στην αναγκαία επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών τους.
ή

Β) Μέσω της «Διαδικτυακής Υπηρεσίας Ελέγχου ΑΦΜ Κινητού τηλεφώνου», με τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που έχει υποδείξει ο φορολογούμενος.

Στην περίπτωση αυτή, διασταυρώνονται μέσω διαλειτουργικότητας τα στοιχεία της αίτησης (ο Α.Φ.Μ. και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου) με αυτά που διαθέτουν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών. Μετά τον απαιτούμενο αυτόματο έλεγχο, επιστρέφεται η πληροφορία ότι ο ΑΦΜ και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου «ταυτίζονται» ή «δεν ταυτίζονται» με αυτά που διαθέτει ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών.

Για την ανάγκη υλοποίησης των ελέγχων δημιουργούνται από την ΑΑΔΕ οι ακόλουθες εφαρμογές διαλειτουργικότητας:

i) «Διαδικτυακής Υπηρεσίας Ελέγχου ΑΦΜ Ταυτότητας Κινητού τηλεφώνου», στην οποία έχουν πρόσβαση οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και
ii) «Διαδικτυακής Υπηρεσίας Ελέγχου ΑΦΜ Κινητού τηλεφώνου», στην οποία έχουν πρόσβαση οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.

Σε περίπτωση επιβεβαίωσης της κατοχής του συγκεκριμένου αριθμού κινητού τηλεφώνου από τον φορολογούμενο κατά τα προαναφερόμενα, το σύστημα TAXISnet αποστέλλει αυτόματα:

  • με ηλεκτρονικό μήνυμα στο e-mail που συμπληρώθηκε από τον υποψήφιο στην αίτηση εγγραφής, το πρώτο μέρος του κλειδαρίθμου
  • και μέσω sms, το δεύτερο μέρος του κλειδαρίθμου

Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης των απαιτούμενων στοιχείων για την εξ’ αποστάσεως εγγραφή του φορολογούμενου, ο φορολογούμενος ακολουθεί την εναλλακτική διαδικασία για την αυτοπρόσωπη παραλαβή του κλειδαρίθμου στη Δ.Ο.Υ.

Άρθρο 4
Ενεργοποίηση Λογαριασμού Χρήστη (User Account)

Ο λογαριασμός του φορολογούμενου (χρήστη του TAXISnet) ενεργοποιείται ηλεκτρονικά, με τη χρήση τριών (3) κωδικών: του ονόματος χρήστη (username) και του κωδικού πρόσβασης (password) που συμπλήρωσε ο φορολογούμενος κατά την υποβολή της αίτησης εγγραφής του καθώς και του κλειδαρίθμου, τον οποίο παρέλαβε είτε αυτοπροσώπως στη Δ.Ο.Υ. είτε μέσω sms και e-mail, κατά τα προαναφερόμενα.
Κατά τη διαδικασία ενεργοποίησης, το σύστημα TAXISnet ζητά από τον χρήστη να αλλάξει τον αρχικό του κωδικό πρόσβασης (password), για λόγους ασφάλειας.

Άρθρο 5
Διαδικασία επανεγγραφής

Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος απωλέσει τον κωδικό πρόσβασης, η ανάκτησή του γίνεται με τη χρήση του κλειδαρίθμου. Σε περίπτωση που έχει απωλέσει και τον κλειδάριθμο, πρέπει να υποβάλει νέα αίτηση εγγραφής και ακολουθείται η ως άνω διαδικασία.

Share

Τα κείμενα αυτά δεν αποτελούν προσωποποιημένη υπηρεσία, συμβουλή ή υπόδειξη προς οποιονδήποτε Πελάτη, αλλά γενική καταγραφή και σχολιασμό επί επίκαιρων ή καίριων θεμάτων φορολογικού ενδιαφέροντος.

ΕΙΣΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ?
Θέλεις να ενημερώνεσαι ΔΩΡΕΑΝ για φορολογικά θέματα που σε αφορούν?
Συμπλήρωσε απλά το email σου!

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης. περισσότερα

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

<