Αίτηση επιστροφής φόρου εισοδήματος (Εκκρεμής υπόθεση παρελθόντων ετών)

Περιγραφή

Αφού ολοκληρώσετε την αγορά σας:

  1. Ορισμός βημάτων σε συνεννόηση με τον πελάτη
  2. Προετοιμασία αίτησης προς συμπλήρωση και θεώρηση
  3. Συγκέντρωση απαραίτητων δικαιολογητικών
  4. Κατάθεση αίτησης στο Υπ. Οικονομικών- Λήψη πρωτοκόλλου
  5. Παρακολούθηση υπόθεσης μέχρι την επιστροφή του ποσού

185.00

Με την αγορά της υπηρεσίας/πακέτου δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους όρους χρήσης. Η ισχύς της υπηρεσίας είναι 12 μήνες (21/04/2025)