Αποστολή Αντιγράφων Δημοσίων Εγγράφων

Περιγραφή

Αφού ολοκληρώσετε την αγορά σας:

  1. Μας ζητάτε τα δημόσια έγγραφα που χρειάζεστε και είναι αποθηκευμένα στη βάση της γενικής γραμματείας πληροφοριακών συστημάτων (taxisnet).
  2. Αναλαμβάνουμε την εύρεση αυτών και τη δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου, ο οποίος θα σας αποσταλεί στο email σας.

30.00

Με την αγορά της υπηρεσίας/πακέτου δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους όρους χρήσης. Η ισχύς της υπηρεσίας είναι 12 μήνες (21/04/2025)