Ερώτημα στο Υπουργείο

Περιγραφή

Αφού ολοκληρώσετε την αγορά σας:
Αναλαμβάνουμε να σας απαντήσουμε τεκμηριωμένα σε κάθε φορολογικό σας ερώτημα ώστε να διαμορφώσετε μια ολοκληρωμένη εικόνα για το ζήτημα που σας απασχολεί.

250.00

Με την αγορά της υπηρεσίας/πακέτου δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους όρους χρήσης. Η ισχύς της υπηρεσίας είναι 12 μήνες (21/04/2025)