X
Menu
X

Μεταφορά στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού

Αναλαμβάνουμε την διαδικασία για την μεταφορά σας στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού

Θέλω να το αναλάβετε

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Κάθε Έλληνας φορολογούμενος που φεύγει στο εξωτερικό και αποκτά μόνιμη εγκατάσταση στην αλλοδαπή, (π.χ. επαγγελματική σταδιοδρομία στο εξωτερικό, αναχώρηση για προσωπικούς λόγους) θα πρέπει εντός προθεσμιών να δηλώσει τη μεταφορά της διεύθυνσης κατοικίας του και επομένως της φορολογικής κατοικίας του, στη ΔΟΥ που υπάγεται και να μεταφερθεί στη ΔΟΥ που είναι αρμόδια για κατοίκους εξωτερικού (για την Αττική στη ΔΟΥ Κατοίκων εξωτερικού).

Ποιους αφορά; Ποια είναι η διαδικασία; Πότε;

Ποιους αφορά;

Ένα πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος άλλης χώρας εφόσον έχει στην χώρα αυτή τη μόνιμη ή κύρια κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του ή το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων (δηλ. τους προσωπικούς ή οικονομικούς ή κοινωνικούς δεσμούς του).

Επίσης, αν ένα φυσικό πρόσωπο βρίσκεται στην αλλοδαπή συνεχώς για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα τρεις (183) ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και σύντομων διαστημάτων παραμονής στην Ελλάδα, νοείται ως φορολογικός κάτοικος εξωτερικού από την πρώτη ημέρα παρουσίας του.

Ποια είναι η διαδικασία;

Για τη μεταγραφή στη ΔΟΥ Κατοίκων εξωτερικού για όσους έζησαν τουλάχιστον 6 μήνες στο εξωτερικό το φορολογικό έτος που διανύεται (π.χ. χρήση 2015) απαιτούνται τα εξής :

 • Κατάθεση των παρακάτω δικαιολογητικών την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 10 Σεπτεμβρίου του έτους που έπεται του φορολογικού:
  • Συμπληρωμένα έντυπα ΔΟΥ (ΜΟ-Μ1-Μ7),
  • Πληρεξούσιο έγγραφο ή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ορισμού φορολογικού εκπροσώπου στην Ελλάδα,
  • ΑΦΜ φορολογικού εκπροσώπου- που πρέπει να είναι κάτοικος Ελλάδας,
  • Φωτοτυπία ταυτότητας του αιτούντος προς μεταφορά στη ΔΟΥ Κατοίκων εξωτερικού.
  • Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας από τη χώρα κατοικίας (Tax Residence Certificate: Tax Year 2015) ή εάν η χώρα δεν εκδίδει το εν λόγω πιστοποιητικό, προσκομίζεται αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος από τη φορ. δήλωση που έχετε υποβάλλει στο εξωτερικό, ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης, ή βεβαίωση από προξενική ή άλλη αρμόδια αρχή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλα τα ξενόγλωσσα έγγραφα πρέπει να φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (apostille) στο πρωτότυπο και επίσημη μετάφραση (από δικηγόρο ή από συμβολαιογράφο ή τη Μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών).

Πότε;

Η διαδικασία ξεκινά το πρώτο τρίμηνο του έτους που ακολουθεί το χρόνο αναχώρησης για το εξωτερικό και ολοκληρώνεται το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους με την κατάθεση του Πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας (ή άλλου αποδεικτικού εγγράφου που υποκαθιστά το πιστοποιητικό για τις χώρες που δεν το εκδίδουν).

Να σημειωθεί ότι...
...σε περίπτωση αναδρομικής δήλωσης μεταφοράς στη ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού κατατίθενται τροποποιητικές δηλώσεις από το χρονικό σημείο που αποδεικνύεται ότι ο φορολογούμενος είναι κάτοικος εξωτερικού. Επίσης για τους έγγαμους τα δικαιολογητικά υποβάλλονται και για τους δυο συζύγους.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

 • Την οργάνωση των εργασιών
 • Την εκπροσώπηση στις ΔΟΥ
 • Την διεκπεραίωση της διαδικασίας
 • Την παρακολούθηση του αιτήματος
 • Την ολοκλήρωση της μεταφοράς στη ΔΟΥ Κατοίκων εξωτερικού

 

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
Η υπηρεσία 565
βαθμολογήθηκε από 16 πελάτες μας με (5 αστέρια). Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας, η κριτική σας είναι η ώθησή μας για συνεχή βελτίωση!
490EUR New

Σας ευχαριστώ για την καθοδήγηση και υποβολή της δηλωσής μου.
Δήλωση Ε9 – Δήλωση στοιχείων ακίνητης περιουσίας

- Anna Z.

Υποστήριξη στην συμπλήρωση και υποβολή της δήλωσής μου
Φορολογική δήλωση (Ε1,Ε2)

- Kosmas

Έμεινα πολύ ικανοποιημένος
Φορολογική δήλωση (Ε1,Ε2)

- John M.

Ταχεία εξυπηρέτηση
Φορολογική δήλωση (Ε1,Ε2)

- Maria T.

Άμεση εξυπηρέτηση και υποβολή της δήλωσής των ενοικίων μου.
Φορολογική δήλωση (Ε1,Ε2)

- Kostas R.

Έγκαιρη και οργανωμένη συμπλήρωση του Ε1 εμού και της συζύγου μου,
με διευκρινίσεις σε θέματα που αγνοούσαμε και μας αφορούσαν.
Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1)

- Petros

Πολύ άμεση και γρήγορη συμπλήρωση και υποβολή της δηλωσής μου.

Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1)

- Manos

Έμεινα αρκετά ευχαριστημένη από το χρόνο εκτέλεσης της δήλωσης μου
και την επεξήγηση ορισμένων στοιχείων σε αυτή. Ακόμη, βρίσκω
πολύ θετική την αποστολή δείγματος πριν
την οριστική υποβολή για να έχω τη δυνατότητα τελικού ελέγχου.
Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1)

- Ιωάννα Ε.

Πολύ έμπειρος εκπρόσωπος.
Συνάντηση

- Kostas K.

Μέσω της συνάντησης έλαβα μια πλήρη εικόνα για τις υποχρεώσεις μου
αλλά και με καθοδήγησαν στην τακτοποίηση παλαιότερων εκκρεμών υποθέσεων.
Συνάντηση

- Γιάννης Δ.

Ως Έλληνας εξωτερικού είχα αρκετές απορίες σχετικά με τα φορολογικά. Τα άτομα με τα οποία μίλησα με κάλυψαν σε όλα μου τα ερωτήματα παρά τη δυσκολία της υπόθεσής μου.Συνάντηση

- Μιχάλης Χ.

Μετά από μεγάλη ταλαιπωρία για τη διευθέτηση του ζητήματός μου, επιτέλους βρέθηκαν άνθρωποι να μου ξεκαθαρίσουν το τι πρέπει να κάνω για να το τακτοποιήσω.
Απάντηση σε Φορολογικό Ερώτημa

- Νίκος Α.

Έλαβα άμεσα ξεκάθαρες απαντήσεις στα ερωτήματά μου. Ευχαριστώ πολύ την ομάδα του taxblock
Απάντηση σε Φορολογικό Ερώτημa

- Πέτρος Λ.

Έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένη από την υπηρεσία. Η απάντηση που πήρα ήταν πολύ εμπεριστατωμένη και την έλαβα γραπτώς! Χρειάστηκαν κάποιες πρόσθετες διευκρινίσεις τις οποίες και έλαβα άμεσα.
Απάντηση σε Φορολογικό Ερώτημa

- Julia A.

Πολύ καλή συνεργασία. Εκτίμησα την δυνατότητα των εναλλακτικών που μου δόθηκαν.

Μεταφορά στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού

- Κώστας Π.

Πολύ ευχαριστημένη από την υποστήριξη που έλαβα κατά τη δυσκολία λήψης των δικαιολογητικών και των πιστοποιητικών που απαιτούνταν. Σας ευχαριστώ.

Μεταφορά στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού

- Maria D.

Είχαμε μια άψογη επικοινωνία. Η ενημέρωση ήταν πλήρης καθ’ όλη τη διάρκεια και την πορεία της διαδικασίας. Είχα προσπαθήσει και στο παρελθόν να εγγραφώ στην αρμόδια ΔΟΥ αλλά η διαδικασία πάντοτε κόλλουσε κάπου.

Μεταφορά στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού

- Nikos X.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης. περισσότερα

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close