X
Menu
X

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Τελευταία ενημέρωση: 03/08/2018

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Aπορρήτου των Δεδομένων και των Πληροφοριών

 1.  Το taxblock.gr τηρεί απαρέγκλιτα την ισχύουσα νομοθεσία σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων που είναι Πελάτες του. Άπαντα τα στοιχεία που συλλέγει από τους Πελάτες του είναι αναγκαία, συναφή και πρόσφορα για την εκτέλεση των Υπηρεσιών που ανατίθενται στο taxblock.gr από τους Πελάτες. Με τη συμπλήρωση, καταχώρηση ή αποστολή των προσωπικών του δεδομένων έκαστος Πελάτης δηλώνει ότι συναινεί ρητώς για την χρησιμοποίηση των προσωπικών του δεδομένων βάσει των σκοπών που περιγράφονται αναλυτικά στους παρόντες όρους. Η εντολή αποθήκευσης των στοιχείων αυτών αποτελεί τη ρητή συναίνεσή για την επεξεργασία των δεδομένων των Πελατών.
 2. Τα προσωπικά ή άλλα δεδομένα που παρέχει ο Πελάτης στo taxblock.gr είναι απαραίτητα προκειμένου να καταστεί δυνατή η παροχή των Yπηρεσιών του taxblock.gr προς τον Πελάτη έπειτα από δική του (του Πελάτη) αίτηση και πρωτοβουλία. Οι Πελάτες θα πρέπει πάντοτε να γνωστοποιούν στοιχεία τα οποία είναι απολύτως ορθά, ακριβή και επικαιροποιημένα σε σχέση με το πρόσωπό τους και την οικονομική/φορολογική τους κατάσταση. Σε περίπτωση μεταγενέστερης αλλαγής οποιουδήποτε από τα στοιχεία αυτά ο Πελάτης οφείλει να ενημερώσει εγγράφως το taxblock.gr σχετικά άμεσα καθότι οποιοδήποτε σφάλμα στα δεδομένα αυτά ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την εσφαλμένη φορολογική/λογιστική εικόνα του Πελάτη.. Σε περίπτωση που οι συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις του taxblock.gr οι οποίες υλοποιούνται με την χρήση των δηλωθέντων δεδομένων δεν εκπληρωθούν εγκαίρως και προσηκόντως εξαιτίας της χρήσης λανθασμένων ή μη επικαιροποιημένων προσωπικών στοιχείων τα οποία δήλωσε ο Πελάτης, το taxblock.gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη.
 3. Επίσης, κάθε τυχόν ενημέρωση ή γνωστοποίηση που θα πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Πελάτης στο taxblock.gr κατά την δημιουργία λογαριασμού θα θεωρείται ως έγκυρη έστω και αν δεν παραδίδεται εξαιτίας σφάλματος στα αναγραφόμενα στοιχεία ή/και λόγω τεχνικής ή άλλης βλάβης στον διακομιστή του Πελάτη, ή/και ή/και στον τηλεπικοινωνιακό πάροχο, ή/και λόγω αλλαγής των στοιχείων (εφόσον δεν έχει γνωστοποιηθεί εγκαίρως εγγράφως η αλλαγή αυτή προς το taxblock.gr). To taxblock.gr δεν προβαίνει σε καμία ταυτοποίηση των δεδομένων που δηλώνονται από τoν Πελάτη του και δεν φέρει ουδεμία ευθύνη ως προς την πληρότητα, ορθότητα και νομιμότητα αυτών.
 4. Έκαστος Πελάτης που είναι φυσικό πρόσωπο διατηρεί το νόμιμο δικαίωμα ενημέρωσης σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου 2472/1997, το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 2472/1997 καθώς επίσης και το δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που το αφορούν σύμφωνα με το άρθρο 13 του νόμου 2472/1997.
  Το taxblock.gr δεν ανακοινώνει σε κανένα τα προσωπικά δεδομένα εκτός από:
  ι) τα δεδομένα εκείνα που αφορούν στην εκτέλεση και εκκαθάριση των ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω πιστωτικής κάρτας που διενεργούνται από έμπιστους συνεργάτες – χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που ακολουθούν όλες τις ενδεδειγμένες διαδικασίες ασφαλείας για την διασφάλιση των πληροφοριών και
  ιι) τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την παροχή των Υπηρεσιών προς τους Πελάτες και ζητούνται από τις αρμόδιες Αρχές.
  ιιι) κατόπιν σχετικής δικαστικής απόφασης ή εισαγγελικής παραγγελίας ή παραγγελίας αρμόδιας Αρχής που έχει σχετικό δικαίωμα προς τούτο (π.χ. ΣΔΟΕ κοκ)
 5. Απόρρητο των στοιχείων που συλλέγονται για την παροχή των Υπηρεσιών προς τους Πελάτες
  α) Το σύνολο των δεδομένων και των στοιχείων που συλλέγει το taxblock.gr κατά την εκτέλεση των Υπηρεσιών διέπονται από τις αρχές της εμπιστευτικότητας των λογιστικών υπηρεσιών και λαμβάνονται εύλογα μέτρα για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου αυτών από το taxblock.gr. Το σύνολο των στοιχείων που αποστέλλονται στο taxblock.gr διαχειρίζονται αποκλειστικά από ειδικά εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που σχετίζονται με τις παρεχόμενες Υπηρεσίες. Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας το taxblock.gr επιλέγει πρόσωπα με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς φορολογικών-λογιστικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου.
  β) Το taxblock.gr δεν ανακοινώνει σε κανέναν τρίτο τα δεδομένα αυτά ούτε παρέχει πρόσβαση σε αυτά πλην σε όποιον έχει δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά ή ανακοίνωσης/γνωστοποίησης βάσει των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών «Alpha e-Commerce» της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης. περισσότερα

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

<