X
Menu
X

Φορολογική δήλωση (Ε1,Ε2)

Αναλαμβάνουμε την συμπλήρωση και υποβολή της φορολογικής σας δήλωσης (Ε1,Ε2)

Για κατοίκους εξωτερικού

Θέλω να αναλάβετε την υποβολή της δήλωσης μου

ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ε1 + Ε2 /

Για Κατοίκους Εξωτερικού

Σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος με τη φόρμα που είναι γνωστή ως ‘Ε1’ υποχρεούνται όλοι οι Ελληνες πολίτες και κάτοικοι εξωτερικού με εισοδήματα στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, για τους κατοίκους εξωτερικού στο Ε1 ζητούνται πληροφορίες:

 • για το εισόδημα από πιθανές συντάξεις
 • για το εισόδημα από ενοίκια που εισπράττουν από ακίνητα
 • για το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (κέρδος/ζημιά)
 • για το εισόδημα από τόκους καταθέσεων
 • για πληροφορίες στοιχείων ακινήτων και αυτοκινήτων
 • για δάνεια
 • για εισαγωγή κεφαλαίων αλλοδαπής
 • για κεφάλαια από κληρονομιά και άλλα.

Η φόρμα Ε2 με τον τίτλο ‘Αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας’ περιλαμβάνει 3 πίνακες που αφορούν:

 • στα εισοδήματα που προκύπτουν από την ακίνητη περιουσία ( πίνακας 1)
 • καθώς και σχετικές πληροφορίες για αυτά όπως, ποσοστά ιδιοκτησίας, στοιχεία συνιδιοκτητών (πίνακας 2) αλλά και
 • πληροφορίες που αφορούν σε όποιαδήποτε είδους μεταβίβαση ή άλλη μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης έλαβε χώρα στο έτος που αναφέρεται η δήλωση (πίνακας 3).
Πώς/Πότε υποβάλλεται; Ποιους αφορά; Ποια είναι η διαδικασία; Φορολογία;

Πώς/Πότε υποβάλλεται;

Η φορολογική δήλωση υποβάλλεται μια φορά ετησίως με περίοδο κατάθεσης Φεβρουάριο έως Ιούνιο εκάστου έτους.


Έχετε καθυστερήσει με την υποβολή ή θέλετε να μας αναθέσετε εξ'ολοκλήρου την συμπλήρωση και την κατάθεση της φορολογικής σας δήλωσης.

Το αναλαμβάνουμε εμείς!

Θέλω να αναλάβετε την φορολογική μου δήλωση 

Ποιους αφορά;

Υποχρέωση υποβολής Ε1

Συγκεκριμένα για τους κατοίκους εξωτερικού, είναι υποχρεωτική η υποβολή δήλωσης όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα. Το πραγματικό εισόδημα φορολογείται ανάλογα με την κατηγορία στην οποία υπάγεται βάσει της αντίστοιχης κλίμακας που ορίζεται στον κώδικα φορολογίας εισοδήματος.

Για παράδειγμα, εάν ένας κάτοικος εξωτερικού εισπράττει μισθώματα στην Ελλάδα, τότε θα φορολογηθεί με τον αντίστοιχο φορολογικό συντελεστή που ορίζεται για τη φορολογία μισθωμάτων.

Αντίθετα, όταν οι κάτοικοι εξωτερικού δεν αποκτούν πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα δεν υποχρεώνονται να υποβάλλουν δήλωση.

Αν για παράδειγμα ένας κάτοικος εξωτερικού έχει μια ιδιοκατοικούμενη κατοικία και ένα αυτοκίνητο, ή αν αγόρασε κάτι από τα ανωτέρω αλλά δεν απέκτησε πραγματικό εισόδημα (π.χ. από τη μίσθωση κάποιου ακινήτου) τότε δεν υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση Ε1.


Υποχρέωση υποβολής Ε2

Υπόχρεοι υποβολής είναι όσοι αποκτούν εισόδημα από μισθώσεις, παραχωρούν δωρεάν ή ιδιοχρησιμοποιούν ακίνητα στην Ελλάδα.

Πληροφορίες όπως η διεύθυνση του ακινήτου, επιφάνεια, όροφος, αρ.παροχής ΔΕΗ, ονοματεπώνυμο ενοικιαστή, ΑΦΜ, αριθμός πρωτοκόλλου μισθωτηρίου, περίοδος μίσθωσης, ποσοστό συνιδιοκτησίας και προκύπτον εισόδημα είναι μερικά από τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρωθούν στο έντυπο.

Ουσιαστικά, φέρει τον αναλυτικό πίνακα μισθώσεων ως επεξήγηση των κωδικών που συμπληρώνονται στη φόρμα Ε1.

Αγοραπωλησίες, δωρεές και λοιπές ενέργειες που αφορούν στο σύνολο της ακίνητης περιουσίας οφείλουμε να τις αναφέρουμε στη φόρμα Ε2.

Ποια είναι η διαδικασία;

Η φορολογική δήλωση είναι φρόνιμο να υποβάλλεται από επαγγελματίες φοροτεχνικούς μιας και η ελληνική νομοθεσία είναι πολύπλοκη και συνεχώς μεταβαλλόμενη, με αποτέλεσμα η παρακολούθηση του ελληνικού φορολογικού συστήματος να είναι αδύνατη ακόμα και από κάποιον πολύ καλά ενημερωμένο φορολογούμενο.

Η συμπλήρωση των εντύπων γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του ελληνικού πληροφοριακού συστήματος taxisnet με τη χρήση των προσωπικών κωδικών (username/password) και υποβάλλεται ετησίως από το Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο κάθε έτους.

Έχετε καθυστερήσει με την υποβολή ή θέλετε να αναλάβουμε εξ'ολοκλήρου την συμπλήρωση και την κατάθεση της φορολογικής σας δήλωσης?

Το αναλαμβάνουμε εμείς!

Θέλω να αναλάβετε την φορολογική μου δήλωση 

Φορολογία;

Το εισόδημα που προκύπτει, φορολογείται με βάση τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος νόμου. 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ
ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Ε1,Ε2)

€95
συμπ. ΦΠΑ
 • Τη Συγκέντρωση των Απαραίτητων Στοιχείων
 • Την Επεξεργασία της Δήλωσης (σε συνεργασία με τον πελάτη)
 • Την Υποβολή της Δήλωσης
 • Την Ενημέρωση Αρχείου/Πελάτη
 • Tην Αποστολή αποδεικτικού υποβολής
ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ

Εναλλακτικά μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα ολοκληρωμένα ετήσια πακέτα

€144
ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
Μη υποβολή-συνέπειες;
Μη υποβολή της δήλωσης επισύρει ποινές που αντιστοιχούν σε 
-πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ύψους έως 100 € 
-προσαύξηση 0,73% ανά μήνα με βάση υπολογισμού το ποσό του φόρου.
Tip
Να σημειωθεί ότι τα ποσά των ενοικίων που συμπληρώνονται θα πρέπει να αντλούνται από τα κατατεθειμένα στη ΔΟΥ ή ηλεκτρονικά μισθωτήρια που υπεγράφησαν μεταξύ ιδιοκτήτη και μισθωτή. Απαιτείται προσοχή καθώς οι διασταυρώσεις που γίνονται από την κεντρική υπηρεσία του υπουργείου οικονομικών επισύρουν ποινές.
Η υπηρεσία 119
βαθμολογήθηκε από 6 πελάτες μας με (5 αστέρια). Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας, η κριτική σας είναι η ώθησή μας για συνεχή βελτίωση!
95EUR New

Σας ευχαριστώ για την καθοδήγηση και υποβολή της δηλωσής μου.
Δήλωση Ε9 – Δήλωση στοιχείων ακίνητης περιουσίας

- Anna Z.

Υποστήριξη στην συμπλήρωση και υποβολή της δήλωσής μου
Φορολογική δήλωση (Ε1,Ε2)

- Kosmas

Έμεινα πολύ ικανοποιημένος
Φορολογική δήλωση (Ε1,Ε2)

- John M.

Ταχεία εξυπηρέτηση
Φορολογική δήλωση (Ε1,Ε2)

- Maria T.

Άμεση εξυπηρέτηση και υποβολή της δήλωσής των ενοικίων μου.
Φορολογική δήλωση (Ε1,Ε2)

- Kostas R.

Έγκαιρη και οργανωμένη συμπλήρωση του Ε1 εμού και της συζύγου μου,
με διευκρινίσεις σε θέματα που αγνοούσαμε και μας αφορούσαν.
Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1)

- Petros

Πολύ άμεση και γρήγορη συμπλήρωση και υποβολή της δηλωσής μου.

Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1)

- Manos

Έμεινα αρκετά ευχαριστημένη από το χρόνο εκτέλεσης της δήλωσης μου
και την επεξήγηση ορισμένων στοιχείων σε αυτή. Ακόμη, βρίσκω
πολύ θετική την αποστολή δείγματος πριν
την οριστική υποβολή για να έχω τη δυνατότητα τελικού ελέγχου.
Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1)

- Ιωάννα Ε.

Πολύ έμπειρος εκπρόσωπος.
Συνάντηση

- Kostas K.

Μέσω της συνάντησης έλαβα μια πλήρη εικόνα για τις υποχρεώσεις μου
αλλά και με καθοδήγησαν στην τακτοποίηση παλαιότερων εκκρεμών υποθέσεων.
Συνάντηση

- Γιάννης Δ.

Ως Έλληνας εξωτερικού είχα αρκετές απορίες σχετικά με τα φορολογικά. Τα άτομα με τα οποία μίλησα με κάλυψαν σε όλα μου τα ερωτήματα παρά τη δυσκολία της υπόθεσής μου.Συνάντηση

- Μιχάλης Χ.

Μετά από μεγάλη ταλαιπωρία για τη διευθέτηση του ζητήματός μου, επιτέλους βρέθηκαν άνθρωποι να μου ξεκαθαρίσουν το τι πρέπει να κάνω για να το τακτοποιήσω.
Απάντηση σε Φορολογικό Ερώτημa

- Νίκος Α.

Έλαβα άμεσα ξεκάθαρες απαντήσεις στα ερωτήματά μου. Ευχαριστώ πολύ την ομάδα του taxblock
Απάντηση σε Φορολογικό Ερώτημa

- Πέτρος Λ.

Έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένη από την υπηρεσία. Η απάντηση που πήρα ήταν πολύ εμπεριστατωμένη και την έλαβα γραπτώς! Χρειάστηκαν κάποιες πρόσθετες διευκρινίσεις τις οποίες και έλαβα άμεσα.
Απάντηση σε Φορολογικό Ερώτημa

- Julia A.

Πολύ καλή συνεργασία. Εκτίμησα την δυνατότητα των εναλλακτικών που μου δόθηκαν.

Μεταφορά στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού

- Κώστας Π.

Πολύ ευχαριστημένη από την υποστήριξη που έλαβα κατά τη δυσκολία λήψης των δικαιολογητικών και των πιστοποιητικών που απαιτούνταν. Σας ευχαριστώ.

Μεταφορά στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού

- Maria D.

Είχαμε μια άψογη επικοινωνία. Η ενημέρωση ήταν πλήρης καθ’ όλη τη διάρκεια και την πορεία της διαδικασίας. Είχα προσπαθήσει και στο παρελθόν να εγγραφώ στην αρμόδια ΔΟΥ αλλά η διαδικασία πάντοτε κόλλουσε κάπου.

Μεταφορά στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού

- Nikos X.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης. περισσότερα

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close