Εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις

Περιγραφή

Αφού ολοκληρώσετε την αγορά σας:

  1. Ορισμός βημάτων σε συνεννόηση με τον πελάτη
  2. Προετοιμασία Δηλώσεων όπου απαιτείται
  3. Επίσκεψη στις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες
  4. Ολοκλήρωση εργασιών-Πρωτόκολλο παράδοσης

195.00

Με την αγορά της υπηρεσίας/πακέτου δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους όρους χρήσης. Η ισχύς της υπηρεσίας είναι 12 μήνες (21/04/2025)