X
Menu
X

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Golden Visa Οι προϋποθέσεις για τη χορήγησή της σε πολίτες τρίτης χώρας Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β’ 4155/12-11-2019) η κοινή υπουργική απόφαση 46440/19/2019 σχετικά με τον καθορισμό των δικαιολογητικών, των διαδικασιών και των λοιπών θεμάτων που αφορούν στη χορήγηση άδειας εισόδου και διαμονής στην Ελλάδα σε πολίτες τρίτων χωρών, για επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση, βάσει του ν. 4251/2014. Η απόφαση περιλαμβάνει τις περιπτώσεις χορήγησης εθνικής θεώρησης εισόδου για «επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση», χορήγησης άδειας διαμονής για «επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση» και ορισμένες «Ειδικές Περιπτώσεις». Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων[...]
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του  ν. 4256/2014 εγκαθίσταται  στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)  ηλεκτρονικό «Μητρώο τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών» με σκοπό την καταχώριση του συνόλου των στοιχείων που απαιτούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ανωτέρω Αρχής, τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιώτικής Πολιτικής. Η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης για την καταχώριση στο e-Μητρώο Πλοίων παρατείνεται μέχρι 15.9.2019 για τα ήδη νηολογημένα ή εγγεγραμμένα κατά τις 15.11.2018, πλοία αναψυχής (ιδιωτικά και επαγγελματικά) και επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια (σχετ. αρθρ. 20 ν.4613/19 – Ε.2094/2019). Στο Μητρώο[...]
Η μεταβίβαση του αυτοκινήτου είναι μια απλή σχετικά διαδικασία, η οποία συνήθως ολοκληρώνεται εντός τριών εργάσιμων ημερών. Το κόστος της μεταβίβασης κυμαίνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά του αυτοκινήτου. Η μεταβίβαση του οχήματος μπορεί να γίνει στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ). Αφού καταθέσουν τα δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι ή τα νομίμως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, πωλητής και αγοραστής ανταλλάσσουν υπεύθυνες δηλώσεις αναγράφοντας το ποσό της αγοράς ώστε να το υποβάλουν στην Εφορία. Συνήθως ο χρόνος ολοκλήρωσης της μεταβίβασης είναι τρεις ημέρες. Στο διάστημα αυτό ο αγοραστής μπορεί να κινεί νόμιμα και να ασφαλίσει το όχημα το[...]

Φορολογικές παραβάσεις και πρόστιμα

Τελευταία ενημέρωση: 5 September 2015
Παρατίθεται αναλυτικά το σχετικό άρθρο του νόμου: Διαδικαστικές παραβάσεις Άρθρο 54. (ν. 4174/2013): «[…] 1. Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του: α) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα ή υποβάλει ελλιπή δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου, β) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση, γ) δεν υποβάλλει ή υποβάλει εκπρόθεσμα δήλωση παρακράτησης φόρου, δ) δεν ανταποκριθεί σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων, ε)[...]
Η διάρκεια παραμονής στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής- χρησιμοποίησης ορίζεται στους έξι (6) μήνες, συνεχείς ή όχι, ανά δωδεκάμηνο. Ειδικά, τα επιβατικά οχήματα που εισάγονται-μεταφέρονται προσωρινά από πρόσωπα με συνήθη κατοικία στο εξωτερικό, εφόσον δεν επανεξάγονται-επαναποστέλλονται με τη λήξη της διάρκειας των έξι (6) μηνών, πρέπει να ακινητοποιούνται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, ύστερα από αίτηση του δικαιούχου, και να παραμένουν ακινητοποιημένα το λιγότερο έξι (6) μήνες και το ανώτερο είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Για να δικαιούται ένα πρόσωπο να κυκλοφορήσει εκ νέου το ακινητοποιημένο επιβατικό όχημα, πρέπει κατά το τελευταίο 12μηνο πριν από την αποσφράγιση του οχήματος να αποδεικνύει ότι είχε[...]
Τα τεκμήρια διαβίωσης στα μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου (χωρίς χώρο ενδιαίτησης), ταχύπλοα και μη, ολικού μήκους μέχρι 5 μέτρα, το τεκμήριο ορίζεται σε 4.000 ευρώ. Για τα πάνω από 5 μέτρα το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 2.000 ευρώ το μέτρο. Στα μηχανοκίνητα ή μεικτά σκάφη με χώρους ενδιαίτησης, ολικού μήκους μέχρι και 7 μέτρα, το τεκμήριο ανέρχεται σε 12.000 ευρώ. Για τα πάνω από 7 και μέχρι 10 μέτρα ολικού μήκους προστίθενται 3.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, για τα πάνω από 10 και μέχρι 12 μέτρα ολικού μήκους προστίθενται 7.500 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, για τα πάνω από[...]
Μάθετε αναλυτικά την επιβάρυνση για το αυτοκίνητό σας αν είναι πάνω από 1.928 κ.ε. Όσοι κατέχουν ΙΧ αυτοκίνητα με κινητήρες πάνω από 1.928 και μέχρι 4.000 κυβικά εκατοστά καλούνται να πληρώσουν φόρο πολυτελείας κάθε χρόνο που κυμαίνεται από 947 έως 4.080 ευρώ. Έτσι τα οχήματα των κατοίκων εξωτερικού που έχουν πάνω από 1.928 κ.ε., φορολογούνται  με τέλη κυκλοφορίας και φόρο πολυτελούς διαβίωσης Ειδικότερα, οι κάτοχοι ΙΧ αυτοκινήτων με κινητήρες άνω των 1.928 κυβικών εκατοστών θα πληρώνουν, για κάθε έτος χρήσης του αυτοκινήτου το νέο φόρο πολυτελούς διαβίωσης, ο οποίος ξεκινά από τα 287 ευρώ για ΙΧ κυβισμού από 1.929 κ.ε. και παλαιότητας[...]
Παραθέτουμε μερικά παραδείγματα και πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τον τρόπο υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας Για ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο με εκπομπές 150 γρμ CO2 ανά χιλιόμετρο καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ίσα με 150 x 1,70 = 255 ευρώ. Ομοίως, για ένα αυτοκίνητο με εκπομπές 195 γρμ CO2 ανά χιλιόμετρο καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ίσα με 195 x 2,55 = 497,25 ευρώ ενώ για ένα αυτοκίνητο με εκπομπές 90 γρμ CO2 ανά χιλιόμετρο τα τέλη κυκλοφορίας είναι μηδενικά. Για τα Ε.Ι.Χ. ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα (τροχόσπιτα): 140 ευρώ. Για τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται όπως για τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής[...]
Υπολογίστε βάσει των πινάκων που ακολουθούν τα τελή κυκλοφορίας που σας αναλογούν α) Για τα ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως την 31.10.2010 καθώς και για τις δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως της ημερομηνίας πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, αποκλειστικά με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών ως εξής: Ετήσια τέλη Κατηγορία Κυλινδρισμός κινητήρα (κυβ. εκατ.) κυκλοφορίας (σε ευρώ) Α’ Έως 300 22 Β’ 301 – 785 55 Γ’ 786 – 1.071 120 Δ’ 1.072 – 1.357 135 Ε’ 1.358 – 1.548 240 ΣΤ’ 1.549 – 1.738 265 Ζ’ 1.739 – 1.928 300 Η’[...]
Μάθε πώς μπορείς να πληρώσεις τα τέλη κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σου στην Ελλάδα ενώ είσαι στο εξωτερικό Τα τέλη κυκλοφορίας καταβάλλονται στους φορείς που ορίζονται κάθε φορά με Απόφαση Υπουργού Οικονομικών (Τράπεζες, ΕΛΤΑ κλπ), από τον κάτοχο του οχήματος ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο για λογαριασμό του κατόχου με την προσκόμιση της άδειας κυκλοφορίας ή φωτοαντίγραφο αυτής και της εκτύπωσης του εντύπου τελών κυκλοφορίας μέσω του συστήματος TAXIS. Προτείνεται στους κατοίκους εξωτερικού που  έχουν οικονομικές συναλλαγές  στην Ελλάδα (πληρωμή φόρων, τελών κ.ά.) να τηρούν ένα λογαριασμό σε ελληνική τράπεζα με ενεργοποιημένη εφαρμογή web-banking, μέσα από την οποία θα μπορούν να κάνουν[...]
Υποχρεώσεις και μυστικά για τους κατόχους ΙΧ που ζουν στο εξωτερικό. Οι Έλληνες κάτοικοι εξωτερικού που έχουν στην Ελλάδα αυτοκίνητο με ελληνικές πινακίδες είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν τα τέλη κυκλοφορίας , έστω και αν το όχημα δεν κινηθεί. Για να μην οφείλουν τέλη κυκλοφορίας, πρέπει να δηλώσουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ για τη φορολογία εισοδήματός τους την ακινησία πριν από την έναρξη του ημερολογιακού έτους καταθέτοντας ταυτόχρονα την άδεια κυκλοφορίας, τις πινακίδες και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, δηλώνοντας ότι ο χώρος ακινητοποίησης είναι ιδιόκτητος κλειστός περιφραγμένος χώρος και το αυτοκίνητο να παραμείνει σε ακινησία για ολόκληρο το έτος. Στην περίπτωση[...]
Πότε πρέπει να αναζητήσετε τα τέλη κυκλοφορίας για το όχημά σας Η εμπρόθεσμη καταβολή κάθε έτους γίνεται από 1.11 μέχρι και 31.12 του προηγούμενου έτους εκείνου που αφορούν. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής, μη καταβολής ή καταβολής μειωμένων τελών κυκλοφορίας, καταβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ίσο με τα τέλη κυκλοφορίας. Στην περίπτωση κυκλοφορίας οχήματος χωρίς να έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας, αφαιρούνται οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας.
Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι κάτοικοι εξωτερικού που έχουν αυτοκίνητα στην Ελλάδα. Τα ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα των Ελλήνων κατοίκων εξωτερικού , τα οποία κυκλοφορούν στην Ελλάδα με ελληνικές πινακίδες, δεν απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας με εξαίρεση τα ανήκοντα σε αναπήρους του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (166 Α΄), όπως ισχύει, εφόσον τους χορηγηθεί απαλλαγή με απόφαση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. κατόπιν σχετικής αίτησης (με τα σχετικά δικαιολογητικά), η οποία υποβάλλεται μέχρι 31.12 κάθε έτους και ισχύει από το επόμενο έτος.   Τα τέλη κυκλοφορίας καταβάλλονται από 1.11 μέχρι και 31.12 του προηγούμενου έτους εκείνου που αφορούν με μέριμνα των[...]

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης. περισσότερα

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

<