X
Menu
X

Εξόφληση Οφειλών προς το Δημόσιο

Έχοντας λάβει αρκετά ερωτήματα κατοίκων εξωτερικού για τον τρόπο που μπορείτε να πληρώσετε από το εξωτερικό τους φόρους σας στην Ελλάδα ενώ δεν έχετε τραπεζικό λογαριασμό σε ελληνική τράπεζα, παραθέτουμε οδηγίες για τις χώρες SEPA. Αν βρίσκεστε σε μια χώρα της ζώνης SEPA (Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ – Single Euro Payment Area) μπορείτε να πληρώσετε φόρους και τέλη της Α.Α.Δ.Ε.  με SEPA Credit Transfer σε ευρώ με παραλήπτρια την Τράπεζα της Ελλάδος και αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ καθώς και πληροφορίες εμβάσματος σύμφωνα με τις οδηγίες ανά φόρο ή τέλος. Μετά την είσοδο στο site www.aade.gr επιλέγετε « Υπηρεσίες προς Πολίτες[...]
Σχετικά με την αναγνώριση φόρου αλλοδαπής προς έκπτωση από το φόρο Ελλάδος σε περιπτώσεις που έχει παρέλθει τριετία ο Συνήγορος του Πολίτη δέχθηκε αναφορές πολιτών οι οποίοι, επειδή είχαν υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση μετά την πάροδο τριετίας από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της, κλήθηκαν να πληρώσουν ξανά το φόρο που ο εργοδότης τους είχε παρακρατήσει από το μισθό τους και είχε προκαταβάλει στην εφορία. Η θέση του Υπουργείου Οικονομικών ήταν ότι τα προκαταβληθέντα ποσά έχουν παραγραφεί. Ο Συνήγορος υποστήριξε ότι, σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, δεν τίθεται ζήτημα παραγραφής και τα ποσά αυτά πρέπει να συμψηφιστούν. Ωστόσο, το[...]

Αμοιβαία συνδρομή στην είσπραξη

Τελευταία ενημέρωση: 1 Σεπτεμβρίου 2015
  Η ελληνική φορολογική διοίκηση δύναται να αποστέλλει* προς (και αντίστοιχα να δέχεται από) τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αιτήσεις αμοιβαίας συνδρομής με στόχο την είσπραξη απαιτήσεών της έναντι φορολογουμένων που διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία στα κράτη αυτά.   *Παρατίθενται τα στοιχεία των επίσημων κοινοτικών οδηγιών που επιβεβαιώνουν τα ανωτέρω. Στο πλαίσιο της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ, όπως αυτή έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με τα άρθρα 295-319 του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α), Παρόμοια δυνατότητα παρέχεται στην ελληνική φορολογική διοίκηση και μέσω της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά[...]
Η εξόφληση τελωνειακών οφειλών πραγματοποιείται στα αρμόδια Τελωνεία ως ακολούθως:   α. Για ποσά έως 300 Ευρώ με μετρητά, β. για ποσά από 300 – 3.000 Ευρώ με προσωπικές ή τραπεζικές επιταγές, γ. για ποσά άνω των 3.000 Ευρώ υποχρεωτικά με τραπεζικές επιταγές
Η πληρωμή των βεβαιωμένων οφειλών γίνεται με τη χρήση Ταυτότητας Οφειλής (Τ.Ο.) καταβάλλοντας είτε το σύνολο είτε μέρος της οφειλής ή των δόσεων αποπληρωμής αυτής, επιλέγοντας το Τραπεζικό Ίδρυμα ή τα ΕΛ.ΤΑ. που επιθυμούν, καθώς και τον τρόπο πληρωμής (πληρωμή σε κατάστημα ή χρήση των εναλλακτικών τρόπων πληρωμής που παρέχονται από τους φορείς είσπραξης). Η δυνατότητα που δίνεται για πληρωμή μέρους δόσης, δεν συνεπάγεται και απαλλαγή από τις ισχύουσες διατάξεις περί μη εμπρόθεσμης καταβολής οφειλής. Ο κωδικός αυτός ακολουθεί την οφειλή μέχρι την εξόφλησή της. Οι Τράπεζες ή τα ΕΛ.ΤΑ. που συμμετέχουν στην είσπραξη, δεν μπορούν να αρνηθούν την είσπραξη,[...]

Κατηγορίες Φορολογικού Οδηγού

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης. περισσότερα

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

<