X
Menu
X

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Πώληση ακινήτου στην αλλοδαπή από φορολογικό κάτοικο Ελλάδος Eάν είστε φορολογικός κάτοικος Ελλάδας και επιθυμείτε να διαθέσετε προς πώληση ακίνητο που αποκτήσατε στην αλλοδαπή, το άρθρο που ακολουθεί σας ενδιαφέρει! Από την ανάλυση που ακολουθεί θα ενημερωθείτε για τις φορολογικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την ρευστοποίηση αυτού καθώς και τα σημεία προσοχής που θα σας προφυλάξουν από λάθη και παραλείψεις. Οι κατηγορίες φορολογουμένων που πωλούν ακίνητο στο εξωτερικό και βάσει των οποίων θα ακολουθήσει η ανάλυση μας είναι: 1) φορολογικός κάτοικος Ελλάδας 2) πρώην φορολογικός κάτοικος εξωτερικού και νυν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας 3) φορολογικός κάτοικος εξωτερικού. 1. Εάν φυσικό πρόσωπο,[...]
Πότε η πώληση ακινήτου θεωρείται επιχειρηματική συναλλαγή και φορολογείται Ως γνωστόν, έως τις 31/12/2023, το κέρδος που προκύπτει από την πώληση ακινήτου από φυσικό πρόσωπο δεν φορολογείται. Η εφαρμογή της σχετικής διάταξης του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ), που προβλέπει τη φορολόγηση της εν λόγω υπεραξίας με συντελεστή 15%, έχει ανασταλεί (ήδη από το 2014 που εισήχθη για πρώτη φορά) λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών. Ωστόσο, οι φορολογούμενοι – φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι το κέρδος που θα προκύψει από την πώληση ενός ακινήτου (οικόπεδο, διαμέρισμα, αγροτεμάχιο κ.λπ.) ενδέχεται να φορολογηθεί βαρύτατα εφόσον η αγοραπωλησία[...]

Υπολογισμός Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)

Τελευταία ενημέρωση: 18 Μαρτίου 2022
Υπολογισμός Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) Για όλα ανεξαιρέτως τα ακίνητα που κατέχουν τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα επιβάλλεται ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων από την 1η-1-2014 , χωρίς αφορολόγητο όριο. Ο φορολογούμενος που κατέχει οποιοδήποτε δικαίωμα επί του ακινήτου (επικαρπία , πλήρη ή ψιλή κυριότητα) , υποχρεούται στην καταβολή του συνολικού ΕΝ.Φ.Ι.Α.  που βαρύνει το ακίνητο κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας του. Στην αξία των δικαιωμάτων της πλήρους κυριότητας, της ψιλής κυριότητας και της επικαρπίας επί κτισμάτων και εκτός σχεδίων πόλεων εκτάσεων γης επιβάλλεται συμπληρωματικός ΕΝ.Φ.Ι.Α Ο υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ γίνεται μέσα από ένα σύνολο συντελεστών Αν σε ένα ακίνητο[...]
Μεταβιβάσεις χωρίς φόρο πριν ισχύσουν οι νέες αντικειμενικές αξίες Τι θα αντιμετωπίσουν όσοι σπεύσουν σε αποδοχές κληρονομιών, γονικές παροχές ή αγοραπωλησίες για να προλάβουν τις αυξήσεις των αντικειμενικών που φέρουν σημαντικές φορολογικές επιβαρύνσεις από το 2022 Με αρκετή υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν όσοι σπεύσουν να προχωρήσουν σε αποδοχές κληρονομιών, γονικές παροχές ή αγοραπωλησίες για να προλάβουν τις αυξήσεις των αντικειμενικών αξιών που φέρουν σημαντικές φορολογικές επιβαρύνσεις από το 2022. Μπορεί η αποκάλυψη των νέων αντικειμενικών να ξεκαθάρισε -κάπως- το τοπίο στην αγορά ακινήτων και οι μεταβιβάσεις να γίνονται πλέον στα συμβολαιογραφικά γραφεία, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η όλη[...]
Πότε οι συναλλαγές που αφορούν ακίνητα θεωρούνται επιχειρηματική δραστηριότητα «Με βάση τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ως «επιχειρηματική συναλλαγή» θεωρείται κάθε μεμονωμένη πράξη με την οποία πραγματοποιείται συναλλαγή ή και η συστηματική διενέργεια πράξεων στην οικονομική αγορά με σκοπό την επίτευξη κέρδους.» Σε περίπτωση συναλλαγών που αφορούν ακίνητα, κάθε 3 ομοειδείς συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός 2 ετών θεωρούνται συστηματική διενέργεια πράξεων. Από το Φορολογικό έτος 2018 και επόμενα δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, η πώληση από φυσικό πρόσωπο περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει αποκτηθεί αιτία κληρονομιάς ή με χαριστική αιτία από συγγενείς μέχρι δεύτερου[...]

Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος από ακίνητα

Τελευταία ενημέρωση: 23 Νοεμβρίου 2019
Το εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων υποβάλλεται σε φορολόγηση βάσει της παρακάτω κλίμακας: Κλιµάκιο εισοδήµατος (ευρώ) Φόρος κλιµακίου (ευρώ) Σύνολο Εισοδήµατος Σύνολο Φόρου (ευρώ) 12.000 15% 12.000 1.800 23.000 35% 35.000 9.850 Υπερβάλλον 45%
Golden Visa Οι προϋποθέσεις για τη χορήγησή της σε πολίτες τρίτης χώρας Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β’ 4155/12-11-2019) η κοινή υπουργική απόφαση 46440/19/2019 σχετικά με τον καθορισμό των δικαιολογητικών, των διαδικασιών και των λοιπών θεμάτων που αφορούν στη χορήγηση άδειας εισόδου και διαμονής στην Ελλάδα σε πολίτες τρίτων χωρών, για επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση, βάσει του ν. 4251/2014. Η απόφαση περιλαμβάνει τις περιπτώσεις χορήγησης εθνικής θεώρησης εισόδου για «επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση», χορήγησης άδειας διαμονής για «επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση» και ορισμένες «Ειδικές Περιπτώσεις». Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων[...]
Εάν έχετε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και είστε κάτοικος εξωτερικού διαβάστε παρακάτω Σε περίπτωση κατά την οποία φυσικό πρόσωπο έχει ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας έπρεπε να την έχει αναγράψει στη δήλωση στοιχείων ακινήτων από την απόκτησή της. Σε περίπτωση που δεν το έχει ήδη κάνει, ως πρώτο έτος για να το δηλώσει, υποβάλλοντας δήλωση στοιχείων ακινήτων, είναι το έτος 2010. Από τη δήλωση αυτή είναι πιθανό να προκύψει και Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) για κάθε έτος μέχρι και το έτος 2013. Για το έτος 2014 και εφεξής θα προκύπτει Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). Σε[...]

Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Το εγχειρίδιο της ΑΑΔΕ

Τελευταία ενημέρωση: 15 Ιουνίου 2019
Η ΑΑΔΕ κοινοποίησε το νέο εγχειρίδιο απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα που αφορούν σε φορολογικά θέματα για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων, στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού. 1. Πότε μια μίσθωση ακινήτου θεωρείται ως βραχυχρόνια, στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού; Οι διατάξεις του άρθρου 111 του ν. 4446/2016 (Α 240) και του άρθρου 39Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167) αναφέρονται αποκλειστικά και μόνο στις Βραχυχρόνιες Μισθώσεις, που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της «οικονομίας του διαμοιρασμού», δηλαδή μισθώσεις ακινήτων που συνάπτονται μέσω των ψηφιακών πλατφορμών για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μικρότερη του έτους και όταν δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες, πλην της διαμονής και της παροχής κλινοσκεπασμάτων (εφεξής[...]

Η διαθήκη του Έλληνα φορολογικού κατοίκου Εξωτερικού

Τελευταία ενημέρωση: 28 Νοεμβρίου 2018
Α. Υπογραφή διαθήκης στο Ελληνικό Προξενείο Για να πραγματοποιηθεί η εν λόγω διαδικασία, θα πρέπει να προσκομισθούν αποδεικτικά στοιχεία που πιστοποιούν την ελληνική ιθαγένεια του ατόμου που επιθυμεί να συντάξει τη διαθήκη. Ειδικότερα, τα έγγραφα αυτά είναι τα ακόλουθα: Είτε ελληνική αστυνομική ταυτότητα Είτε ελληνικό διαβατήριο Είτε πιστοποιητικό γεννήσεως από Δήμο ή κοινότητα της Ελλάδας Στο Προξενείο πρέπει να παρευρίσκονται μαζί με τον διαθέτη και τρεις μάρτυρες οι οποίοι δεν θα πρέπει έχουν καμία συγγένεια με εκείνον ή μεταξύ τους. Οι μάρτυρες αυτοί πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες και να έχουν μαζί τους ελληνικό διαβατήριο ή ελληνική αστυνομική ταυτότητα. Η[...]
Σχετικά με τη σύνταξη διαθήκης, τη δημοσίευση αυτής και τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν στην περίπτωση θανάτου ‘Ελληνα φορολογικού κατοίκου εξωτερικού με ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, οι σημαντικότερες πληροφορίες που χρειάζεστε είναι οι ακόλουθες: Υπογραφή διαθήκης ενώπιον του Προξενικού Υπαλλήλου στην αλλοδαπή Για να πραγματοποιηθεί η εν λόγω διαδικασία, θα πρέπει να προσκομισθούν αποδεικτικά στοιχεία που πιστοποιούν την ελληνική ιθαγένεια του ατόμου που επιθυμεί να συντάξει τη διαθήκη. Ειδικότερα, τα έγγραφα αυτά είναι τα ακόλουθα: Είτε ελληνική αστυνομική ταυτότητα Είτε ελληνικό διαβατήριο Είτε πιστοποιητικό γεννήσεως από Δήμο ή κοινότητα της Ελλάδας Στο Προξενείο πρέπει να παρευρίσκονται μαζί με τον[...]

Υπολογισμός Ενιαίου Φόρου Ακινήτων ΕΝΦΙΑ

Τελευταία ενημέρωση: 11 Οκτωβρίου 2015
Ενημερωθείτε για τον τρόπο υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ. Ο ενιαίος φόρος ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) εφαρμόζεται στο σύνολο της ακίνητης περιουσίας και είναι το άθροισμα κύριου και συμπληρωματικού φόρου. Επιβάλλεται χωρίς αφορολόγητο όριο σε όλα ανεξαιρέτως τα ακίνητα που κατέχουν τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα και υπολογίζεται ως εξής: 1) Κατοικίες και λοιπά κτίσματα. Για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου στις περιπτώσεις των κατοικιών και των λοιπών κτισμάτων θα λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι συντελεστές: α) Ο Βασικός  ή Κύριος Φόρος (Β.Φ.), σε ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ο Βασικός Φόρος θα προκύπτει με βάση μία κλίμακα αποτελούμενη από 20 συντελεστές. Στην κλίμακα αυτή, ο Βασικός Φόρος κυμαίνεται[...]
Στα πλαίσια της ενημέρωσης πολιτών τρίτων χωρών που επιθυμούν να αποκτήσουν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, παραθέτουμε τον οδηγό της Κυβέρνησης για την έκδοση αδειών διαμονής στον οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διάρκεια, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τον ενδιαφερόμενο. Το Taxblock αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει για εσάς τις διαδικασίες που αφορούν στην Ελληνική φορολογική διοίκηση. Αναλυτικά οι υπηρεσίες μας: Έκδοση ελληνικού αριθμού φορολογικού μητρώου ( εν συντομία ΑΦΜ) , Έκδοση κωδικών taxisnet, Υποβολή Δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9, Υπηρεσία φορολογικού εκπροσώπου. Διαβάστε τον πλήρη οδηγό εδώ

Υποβολή δήλωσης εκχώρησης μισθωμάτων από κληρονόμο

Τελευταία ενημέρωση: 21 Σεπτεμβρίου 2015
Υποχρεώσεις και δικαιώματα κληρονόμου για το εισόδημα του αποθανόντος, δυνατότητα εκχώρησης ανείσπρακτων μισθωμάτων. Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1208/2015, γίνεται δεκτό ότι ο κληρονόμος δύναται να υποβάλλει δήλωση εκχώρησης ανείσπρακτων μισθωμάτων για λογαριασμό του αποβιώσαντος, εφόσον αποδεδειγμένα δεν είχαν εισπραχθεί από τον δικαιούχο. Πιο συγκεκριμένα Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 39 του ν. 4172/2013 τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας που θεωρούνται ότι έχουν αποκτηθεί κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου και τα οποία αποδεδειγμένα δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, επιτρέπεται να μη συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον εκχωρηθούν στο Δημόσιο χωρίς αντάλλαγμα. Υπόχρεος σε υποβολή[...]
Αλλοδαπή εταιρεία ιδιοκτήτρια ακινήτου στην Ελλάδα έχει υποχρέωση υποβολής μηδενικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ακόμα και αν δεν αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα. Για τις εταιρείες αυτές το εισόδημα από ακίνητα θεωρείται εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα ανεξάρτητα της ύπαρξης ή όχι σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ της χώρας στην οποία έχει έδρα το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο και της Ελλάδας. Η αλλοδαπή εταιρεία μπορεί να εκπέσει δαπάνες που γίνονται προς το συμφέρον της επιχείρησης. Τα πρόσωπα αυτά από την 01.01.2014 έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων.

Φορολογικές παραβάσεις και πρόστιμα

Τελευταία ενημέρωση: 5 Σεπτεμβρίου 2015
Παρατίθεται αναλυτικά το σχετικό άρθρο του νόμου: Διαδικαστικές παραβάσεις Άρθρο 54. (ν. 4174/2013): «[…] 1. Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του: α) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα ή υποβάλει ελλιπή δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου, β) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση, γ) δεν υποβάλλει ή υποβάλει εκπρόθεσμα δήλωση παρακράτησης φόρου, δ) δεν ανταποκριθεί σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων, ε)[...]

Τέλη χαρτοσήμου μισθωμάτων ακινήτων

Τελευταία ενημέρωση: 31 Αυγούστου 2015
Τα μισθώματα που αποκτούν οι Έλληνες του εξωτερικού, από ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα, υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήμου (3.6%), έστω και αν αυτά τα ακίνητα έχουν αποκτηθεί με συνάλλαγμα. Εξαιρετικά, απαλλάσσονται της υποχρέωσης τελών χαρτοσήμου, οι μισθώσεις κατοικιών. Το βάρος της δαπάνης είναι θέμα συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών, εκτός της περίπτωσης που ο μισθωτής είναι πρόσωπο απαλλασσόμενο από τα τέλη χαρτοσήμου (Δημόσιο, Δήμος, Κοινότητα, κλπ) οπότε ολόκληρο το τέλος (3.6%) βαρύνει τον εκμισθωτή. Ολόκληρο το τέλος χαρτοσήμου σε κάθε περίπτωση το αποδίδει στο Δημόσιο ο ιδιοκτήτης (εκμισθωτής) με την ετήσια δήλωση φόρου εισοδήματος.
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για νομικό πρόσωπο το οποίο έχει αποκτήσει ακίνητο στην Ελλάδα ανεξάρτητα από την έδρα του Το νομικό πρόσωπο έπρεπε να είχε υποβάλει δήλωση στοιχείων ακινήτων το επόμενο έτος από την απόκτησή του.  Εάν δεν το έχει ήδη κάνει, οφείλει να το κάνει ηλεκτρονικά το έτος 2011 και να μεταφέρει τη δήλωση σε όλα τα επόμενα έτη. Για το έτος 2014 προκύπτει ΕΝΦΙΑ, ενώ για τα προηγούμενα έτη οφείλει επιπλέον να υποβάλει και δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, ώστε να καταβάλει το φόρο που αναλογεί.  Ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που έχει στο καταστατικό της ως[...]
Αν φορολογούμενος αποκτήσει ακίνητο για πρώτη φορά από το 2015 θα πρέπει κατά κανόνα να προσέξει τα εξής Αν το αποκτήσει από κληρονομιά, πρέπει να το δηλώσει μέσα σε 5 ή σε 13 μήνες από το θάνατο ή τη δημοσίευση διαθήκης (δηλαδή μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της προθεσμίας για αποποίηση της κληρονομιάς) ή, εάν κάνει στο μεταξύ αποδοχή κληρονομιάς, μέσα σε ένα μήνα από αυτή. Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε μεταβολή επήλθε στην περιουσιακή κατάσταση μέχρι και την 31η Μαΐου 2015, η δήλωση θα υποβληθεί μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2015 ή όποτε λήξει η παράταση αυτής.[...]
Κάτοικος εξωτερικού με ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα που, 1η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:    Δεν έχει υποβάλλει δήλωση Ε9 ενώ έπρεπε να υποβληθεί, μπορεί να καταγράψει την ακίνητη περιουσία του από το έτος που την απέκτησε, ακολουθώντας τα πιο κάτω βήματα:  Πρέπει να έχει ή να αποκτήσει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) στην Ελλάδα.  Πρέπει να έχει ορίσει φορολογικό εκπρόσωπο στην Ελλάδα, εφόσον δεν είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας. Πρέπει να πάρει προσωπικούς κωδικούς taxisnet, με τους οποίους θα μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά τη δήλωση στοιχείων ακινήτων. Θα την υποβάλει για το πρώτο έτος που είχε αυτή την υποχρέωση και θα τη μεταφέρει ηλεκτρονικά σε όλα[...]

Κατηγορίες Φορολογικού Οδηγού

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης. περισσότερα

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

<