X
Menu
X

Φορολογία ακινήτων για νομικά πρόσωπα - επιχειρήσεις

Πότε η πώληση ακινήτου θεωρείται επιχειρηματική συναλλαγή και φορολογείται Ως γνωστόν, έως τις 31/12/2023, το κέρδος που προκύπτει από την πώληση ακινήτου από φυσικό πρόσωπο δεν φορολογείται. Η εφαρμογή της σχετικής διάταξης του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ), που προβλέπει τη φορολόγηση της εν λόγω υπεραξίας με συντελεστή 15%, έχει ανασταλεί (ήδη από το 2014 που εισήχθη για πρώτη φορά) λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών. Ωστόσο, οι φορολογούμενοι – φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι το κέρδος που θα προκύψει από την πώληση ενός ακινήτου (οικόπεδο, διαμέρισμα, αγροτεμάχιο κ.λπ.) ενδέχεται να φορολογηθεί βαρύτατα εφόσον η αγοραπωλησία[...]

Υπολογισμός Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)

Τελευταία ενημέρωση: 18 Μαρτίου 2022
Υπολογισμός Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) Για όλα ανεξαιρέτως τα ακίνητα που κατέχουν τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα επιβάλλεται ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων από την 1η-1-2014 , χωρίς αφορολόγητο όριο. Ο φορολογούμενος που κατέχει οποιοδήποτε δικαίωμα επί του ακινήτου (επικαρπία , πλήρη ή ψιλή κυριότητα) , υποχρεούται στην καταβολή του συνολικού ΕΝ.Φ.Ι.Α.  που βαρύνει το ακίνητο κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας του. Στην αξία των δικαιωμάτων της πλήρους κυριότητας, της ψιλής κυριότητας και της επικαρπίας επί κτισμάτων και εκτός σχεδίων πόλεων εκτάσεων γης επιβάλλεται συμπληρωματικός ΕΝ.Φ.Ι.Α Ο υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ γίνεται μέσα από ένα σύνολο συντελεστών Αν σε ένα ακίνητο[...]
Golden Visa Οι προϋποθέσεις για τη χορήγησή της σε πολίτες τρίτης χώρας Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β’ 4155/12-11-2019) η κοινή υπουργική απόφαση 46440/19/2019 σχετικά με τον καθορισμό των δικαιολογητικών, των διαδικασιών και των λοιπών θεμάτων που αφορούν στη χορήγηση άδειας εισόδου και διαμονής στην Ελλάδα σε πολίτες τρίτων χωρών, για επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση, βάσει του ν. 4251/2014. Η απόφαση περιλαμβάνει τις περιπτώσεις χορήγησης εθνικής θεώρησης εισόδου για «επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση», χορήγησης άδειας διαμονής για «επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση» και ορισμένες «Ειδικές Περιπτώσεις». Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων[...]

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 46440/19

Τελευταία ενημέρωση: 12 Νοεμβρίου 2019
Κοινή Υπουργική Απόφαση 46440/19 – ΦΕΚ 4155/Β/12-11-2019 Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασιών και λοιπών θεμάτων που αφορούν στη χορήγηση άδειας εισόδου και διαμονής στην Ελλάδα σε πολίτες τρίτων χωρών, για επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση, βάσει της παραγράφου Γ του άρθρου 16 του ν. 4251/2014, όπως Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 46440/19 ΦΕΚ 4155/Β/12-11-2019 Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασιών και λοιπών θεμάτων που αφορούν στη χορήγηση άδειας εισόδου και διαμονής στην Ελλάδα σε πολίτες τρίτων χωρών, για επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση, βάσει της παραγράφου Γ του άρθρου 16 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ[...]

Υπολογισμός Ενιαίου Φόρου Ακινήτων ΕΝΦΙΑ

Τελευταία ενημέρωση: 11 Οκτωβρίου 2015
Ενημερωθείτε για τον τρόπο υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ. Ο ενιαίος φόρος ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) εφαρμόζεται στο σύνολο της ακίνητης περιουσίας και είναι το άθροισμα κύριου και συμπληρωματικού φόρου. Επιβάλλεται χωρίς αφορολόγητο όριο σε όλα ανεξαιρέτως τα ακίνητα που κατέχουν τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα και υπολογίζεται ως εξής: 1) Κατοικίες και λοιπά κτίσματα. Για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου στις περιπτώσεις των κατοικιών και των λοιπών κτισμάτων θα λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι συντελεστές: α) Ο Βασικός  ή Κύριος Φόρος (Β.Φ.), σε ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ο Βασικός Φόρος θα προκύπτει με βάση μία κλίμακα αποτελούμενη από 20 συντελεστές. Στην κλίμακα αυτή, ο Βασικός Φόρος κυμαίνεται[...]
Στα πλαίσια της ενημέρωσης πολιτών τρίτων χωρών που επιθυμούν να αποκτήσουν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, παραθέτουμε τον οδηγό της Κυβέρνησης για την έκδοση αδειών διαμονής στον οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διάρκεια, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τον ενδιαφερόμενο. Το Taxblock αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει για εσάς τις διαδικασίες που αφορούν στην Ελληνική φορολογική διοίκηση. Αναλυτικά οι υπηρεσίες μας: Έκδοση ελληνικού αριθμού φορολογικού μητρώου ( εν συντομία ΑΦΜ) , Έκδοση κωδικών taxisnet, Υποβολή Δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9, Υπηρεσία φορολογικού εκπροσώπου. Διαβάστε τον πλήρη οδηγό εδώ
Αλλοδαπή εταιρεία ιδιοκτήτρια ακινήτου στην Ελλάδα έχει υποχρέωση υποβολής μηδενικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ακόμα και αν δεν αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα. Για τις εταιρείες αυτές το εισόδημα από ακίνητα θεωρείται εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα ανεξάρτητα της ύπαρξης ή όχι σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ της χώρας στην οποία έχει έδρα το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο και της Ελλάδας. Η αλλοδαπή εταιρεία μπορεί να εκπέσει δαπάνες που γίνονται προς το συμφέρον της επιχείρησης. Τα πρόσωπα αυτά από την 01.01.2014 έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων.
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για νομικό πρόσωπο το οποίο έχει αποκτήσει ακίνητο στην Ελλάδα ανεξάρτητα από την έδρα του Το νομικό πρόσωπο έπρεπε να είχε υποβάλει δήλωση στοιχείων ακινήτων το επόμενο έτος από την απόκτησή του.  Εάν δεν το έχει ήδη κάνει, οφείλει να το κάνει ηλεκτρονικά το έτος 2011 και να μεταφέρει τη δήλωση σε όλα τα επόμενα έτη. Για το έτος 2014 προκύπτει ΕΝΦΙΑ, ενώ για τα προηγούμενα έτη οφείλει επιπλέον να υποβάλει και δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, ώστε να καταβάλει το φόρο που αναλογεί.  Ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που έχει στο καταστατικό της ως[...]

Φορολογία νομικών προσώπων- εισόδημα από ακίνητα

Τελευταία ενημέρωση: 23 Αυγούστου 2015
Φορολογία εισοδήματος από ακίνητη περιουσία από αποκτούν τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες χωρίς φορολογική κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα Για το εισόδημα από ακίνητη περιουσία που αποκτούν τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που είναι κάτοικοι χωρών με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει Σύμβαση για την αποφυγή διπλής φορολογίας εφαρμογή θα έχουν οι διατάξεις της αντίστοιχης Σύμβασης που ισχύει. Έτσι, ακόμα και όταν το εισόδημα από ακίνητα χαρακτηρίζεται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με βάση την εσωτερική νομοθεσία της χώρας πηγής του εισοδήματος, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Ελλάδας, το εισόδημα από ακίνητα εξακολουθεί να φορολογείται[...]

Κατηγορίες Φορολογικού Οδηγού

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης. περισσότερα

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

<