X
Menu
X

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Πώληση ακινήτου στην αλλοδαπή από φορολογικό κάτοικο Ελλάδος Eάν είστε φορολογικός κάτοικος Ελλάδας και επιθυμείτε να διαθέσετε προς πώληση ακίνητο που αποκτήσατε στην αλλοδαπή, το άρθρο που ακολουθεί σας ενδιαφέρει! Από την ανάλυση που ακολουθεί θα ενημερωθείτε για τις φορολογικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την ρευστοποίηση αυτού καθώς και τα σημεία προσοχής που θα σας προφυλάξουν από λάθη και παραλείψεις. Οι κατηγορίες φορολογουμένων που πωλούν ακίνητο στο εξωτερικό και βάσει των οποίων θα ακολουθήσει η ανάλυση μας είναι: 1) φορολογικός κάτοικος Ελλάδας 2) πρώην φορολογικός κάτοικος εξωτερικού και νυν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας 3) φορολογικός κάτοικος εξωτερικού. 1. Εάν φυσικό πρόσωπο,[...]
Golden Visa Οι προϋποθέσεις για τη χορήγησή της σε πολίτες τρίτης χώρας Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β’ 4155/12-11-2019) η κοινή υπουργική απόφαση 46440/19/2019 σχετικά με τον καθορισμό των δικαιολογητικών, των διαδικασιών και των λοιπών θεμάτων που αφορούν στη χορήγηση άδειας εισόδου και διαμονής στην Ελλάδα σε πολίτες τρίτων χωρών, για επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση, βάσει του ν. 4251/2014. Η απόφαση περιλαμβάνει τις περιπτώσεις χορήγησης εθνικής θεώρησης εισόδου για «επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση», χορήγησης άδειας διαμονής για «επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση» και ορισμένες «Ειδικές Περιπτώσεις». Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων[...]

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 46440/19

Τελευταία ενημέρωση: 12 Νοεμβρίου 2019
Κοινή Υπουργική Απόφαση 46440/19 – ΦΕΚ 4155/Β/12-11-2019 Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασιών και λοιπών θεμάτων που αφορούν στη χορήγηση άδειας εισόδου και διαμονής στην Ελλάδα σε πολίτες τρίτων χωρών, για επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση, βάσει της παραγράφου Γ του άρθρου 16 του ν. 4251/2014, όπως Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 46440/19 ΦΕΚ 4155/Β/12-11-2019 Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασιών και λοιπών θεμάτων που αφορούν στη χορήγηση άδειας εισόδου και διαμονής στην Ελλάδα σε πολίτες τρίτων χωρών, για επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση, βάσει της παραγράφου Γ του άρθρου 16 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ[...]
Περί διαδοχής ο λόγος: Απαλλάσσονται από το φόρο κληρονομιάς και περιέρχονται αυτομάτως στους επιζώντες συνδικαιούχους, σε περίπτωση θανάτου ενός συνδικαιούχου, οι χρηματικές καταθέσεις και τα αμοιβαία κεφάλαια που τηρούνται σε κοινούς λογαριασμούς και χαρτοφυλάκια της ημεδαπής (ν.5638/1932). Για την εφαρμογή των ανωτέρω, ο νόμος προέβλεπε να έχει τεθεί επί των καταθέσεων ο συγκεκριμένος όρος για την άμεση περιέλευση στους συνδικαιούχους. Ωστόσο, στα 87 χρόνια εφαρμογής του ως άνω νόμου διαμορφώθηκε πάγια πρακτική των ελληνικών τραπεζών να αναγνωρίζουν ότι όλοι οι κοινοί λογαριασμοί υπάγονται στο παραπάνω καθεστώς, χωρίς την ανάγκη θέσης οποιουδήποτε όρου. Οι κοινοί λογαριασμοί που τηρούνται στην αλλοδαπή υπάγονται κανονικά[...]
Διαχείριση διασυνοριακής κληρονομιάς Αν κάποιο συγγενικό ή δικό σας πρόσωπο πεθάνει και είστε κληρονόμος του, κατά κανόνα μπορείτε να διεκπεραιώσετε την υπόθεση κληρονομιάς (νομικός όρος κληρονομική διαδοχή) μέσω: των δικαστηρίων της χώρας της ΕΕ όπου ο αποθανών ζούσε τελευταία, ή συμβολαιογράφων οποιασδήποτε χώρας της ΕΕ. Η αρχή που ασχολείται με την κληρονομιά θα εφαρμόσει κατά κανόνα την εθνική νομοθεσία της χώρας της ΕΕ όπου ο αποθανών ζούσε τελευταία, εκτός αν αυτός είχε ήδη προβεί σε επιλογή νομοθεσίας έτσι ώστε να ισχύει η νομοθεσία της χώρας υπηκοότητάς του. Δυνατότητα των κληρονόμων να επιλέξουν δικαστήριο Αν μια υπόθεση κληρονομιάς πρέπει να επιλυθεί από δικαστήριο,[...]
Στην προσπάθεια μας για συνεχή ενημέρωση σε εσάς, που ζείτε και εργάζεστε στο εξωτερικό αλλά διατηρείτε δικαιώματα στην Ελλάδα, συγκεντρώσαμε τα συνηθέστερα ερωτήματά σας σχετικά με τα εμβάσματα που πραγματοποιείτε προς την Ελλάδα, σε συνδυασμό με τα πλαίσια που θέτουν τα συστήματα διασταύρωσης τραπεζικών συναλλαγών και ισχύουν ήδη από το 2017 για αρκετές χώρες. Στο άρθρο που ακολουθεί θα ασχοληθούμε με τις ακόλουθες ενότητες: Το φορολογικό καθεστώς στην Ελλάδα Τη διασταύρωση πληροφοριών τραπεζικών λογαριασμών Συνηθέστερα ερωτήματα κατοίκων εξωτερικού Αγορά ακινήτου στην Ελλάδα- Τι να προσέξετε Χρήσιμες συμβουλές για τα εμβάσματά σας προς την Ελλάδα Μελλοντικοί έλεγχοι Σημεία προσοχής για κατοίκους εξωτερικού Εν[...]
Έχοντας λάβει αρκετά ερωτήματα κατοίκων εξωτερικού για τον τρόπο που μπορείτε να πληρώσετε από το εξωτερικό τους φόρους σας στην Ελλάδα ενώ δεν έχετε τραπεζικό λογαριασμό σε ελληνική τράπεζα, παραθέτουμε οδηγίες για τις χώρες SEPA. Αν βρίσκεστε σε μια χώρα της ζώνης SEPA (Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ – Single Euro Payment Area) μπορείτε να πληρώσετε φόρους και τέλη της Α.Α.Δ.Ε.  με SEPA Credit Transfer σε ευρώ με παραλήπτρια την Τράπεζα της Ελλάδος και αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ καθώς και πληροφορίες εμβάσματος σύμφωνα με τις οδηγίες ανά φόρο ή τέλος. Μετά την είσοδο στο site www.aade.gr επιλέγετε « Υπηρεσίες προς Πολίτες[...]
ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΟΥΝ ΣΤΗ ΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Πολίτες που ζουν περισσότερες από 183 ημέρες ετησίως, σε χώρα (εκτός Ελλάδας) χωρίς να διατηρούν στην Ελλάδα: οικογενειακούς (π.χ. σύζυγος/τέκνα)– καταργήθηκε το κριτήριο για χρήσεις 2016 και επόμενα ΠΟΛ.1201/2017- ή οικονομικούς, επαγγελματικούς ή κοινωνικούς δεσμούς, μπορούν να δηλώσουν τη μεταφορά της φορολογικής τους κατοικίας στην αλλοδαπή, και να μεταφερθούν σε ΔΟΥ αρμόδια για κατοίκους εξωτερικού. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αποδεικνύεται ο ισχυρός δεσμός (κέντρο ζωτικών συμφερόντων) του φυσικού προσώπου με το άλλο κράτος. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙΤΕ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ; Με τη μεταφορά σας στη ΔΟΥ Κατοίκων εξωτερικού: Δεν είστε υποχρεωμένοι να[...]
Στα πλαίσια της ενημέρωσης πολιτών τρίτων χωρών που επιθυμούν να αποκτήσουν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, παραθέτουμε τον οδηγό της Κυβέρνησης για την έκδοση αδειών διαμονής στον οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διάρκεια, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τον ενδιαφερόμενο. Το Taxblock αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει για εσάς τις διαδικασίες που αφορούν στην Ελληνική φορολογική διοίκηση. Αναλυτικά οι υπηρεσίες μας: Έκδοση ελληνικού αριθμού φορολογικού μητρώου ( εν συντομία ΑΦΜ) , Έκδοση κωδικών taxisnet, Υποβολή Δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9, Υπηρεσία φορολογικού εκπροσώπου. Διαβάστε τον πλήρη οδηγό εδώ

Πώς δηλώνονται οι τόκοι καταθέσεων;

Τελευταία ενημέρωση: 6 Σεπτεμβρίου 2015
Στις περιπτώσεις κοινών τραπεζικών λογαριασμών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (κάθε μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) οι τόκοι καταθέσεων δηλώνονται αναλογικά στους πραγματικούς δικαιούχους με βάση τις πραγματικές περιστάσεις. Ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ έχει, σε κάθε περίπτωση, την διακριτική ευχέρεια να κρίνει διαφορετικά.

Φορολογικές παραβάσεις και πρόστιμα

Τελευταία ενημέρωση: 5 Σεπτεμβρίου 2015
Παρατίθεται αναλυτικά το σχετικό άρθρο του νόμου: Διαδικαστικές παραβάσεις Άρθρο 54. (ν. 4174/2013): «[…] 1. Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του: α) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα ή υποβάλει ελλιπή δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου, β) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση, γ) δεν υποβάλλει ή υποβάλει εκπρόθεσμα δήλωση παρακράτησης φόρου, δ) δεν ανταποκριθεί σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων, ε)[...]
Ορισμένα εισοδήματα που προκύπτουν στην Ελλάδα φορολογούνται αυτοτελώς, ως εξής: α) μερίσματα (10%)-φορολογικό έτος 2017 (15%), β) τόκοι (15% – απαλλαγή για τόκους ομολογιακών δανείων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου και για τόκους ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας), γ) δικαιώματα (20%) και δ) υπεραξία μεταβίβασης τίτλων (15% – απαλλαγή για φορολογικούς κατοίκους σε κράτη με τα οποία η Ελλάδα έχει συνάψει Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος εφόσον προσκομίσουν πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας). Τα ανωτέρω εφαρμόζονται υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος που έχει συνάψει η Ελλάδα.
 1. Επιβάλλεται φόρος βάσει αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών ή δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων; Ο φορολογούμενος υπόκειται σε εναλλακτική ελάχιστη φορολογία, εφόσον αποκτά πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα. 2. Πως δικαιολογείται τυχόν διαφορά πραγματικού και τεκμαρτού εισοδήματος, καθώς και η αγορά περιουσιακών στοιχείων; Με πραγματικά εισοδήματα που αποκτήθηκαν από το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του στην Ελλάδα και τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Με χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα στην Ελλάδα. Με χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα. Με εισαγωγή συναλλάγματος για το οποίο δεν απαιτείται δικαιολόγηση της απόκτησής του για[...]

Κατηγορίες Φορολογικού Οδηγού

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης. περισσότερα

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

<