X
Menu
X

Διαθήκη Έλληνα φορολογικού κατοίκου εξωτερικού για ακίνητα που κατέχει στην Ελλάδα

Σχετικά με τη σύνταξη διαθήκης, τη δημοσίευση αυτής και τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν στην περίπτωση θανάτου ‘Ελληνα φορολογικού κατοίκου εξωτερικού με ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, οι σημαντικότερες πληροφορίες που χρειάζεστε είναι οι ακόλουθες:

Υπογραφή διαθήκης ενώπιον του Προξενικού Υπαλλήλου στην αλλοδαπή

Για να πραγματοποιηθεί η εν λόγω διαδικασία, θα πρέπει να προσκομισθούν αποδεικτικά στοιχεία που πιστοποιούν την ελληνική ιθαγένεια του ατόμου που επιθυμεί να συντάξει τη διαθήκη. Ειδικότερα, τα έγγραφα αυτά είναι τα ακόλουθα:

  • Είτε ελληνική αστυνομική ταυτότητα
  • Είτε ελληνικό διαβατήριο
  • Είτε πιστοποιητικό γεννήσεως από Δήμο ή κοινότητα της Ελλάδας

Στο Προξενείο πρέπει να παρευρίσκονται μαζί με τον διαθέτη και τρεις μάρτυρες οι οποίοι δεν θα πρέπει έχουν καμία συγγένεια με εκείνον ή μεταξύ τους. Οι μάρτυρες αυτοί πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες και να έχουν μαζί τους ελληνικό διαβατήριο ή ελληνική αστυνομική ταυτότητα.

Η ιδιόγραφη διαθήκη από τον διαθέτη θα πρέπει να είναι χειρόγραφη και ευανάγνωστη χωρίς μουτζούρες, να αναγράφει την ημερομηνία σύνταξης και να υπογραφτεί από τον ίδιο τον διαθέτη. Από τη χρονολογία πρέπει να προκύπτει η ημέρα, ο μήνας και το έτος. Από την υπογραφή πρέπει να συνάγεται κατά τρόπο σαφή η ταυτότητα του διαθέτη.

Στην περίπτωση που ο διαθέτης δε γνωρίζει την ελληνική γλώσσα, κρίνεται απαραίτητη η παρουσία διερμηνέα.

Η φύλαξη της ιδιόγραφης διαθήκης στο Ελληνικό Προξενείο στην αλλοδαπή

Όποιος το επιθυμεί είναι εφικτό να καταθέσει τη ιδιόγραφη διαθήκη του προς φύλαξη σε κάποιο Ελληνικό Προξενείο στην αλλοδαπή. Ο διαθέτης θα πρέπει να έχει συνείδηση των πράξεών του αλλά και την νόμιμη ηλικία για να θεωρηθεί νομικά ισχυρή η διαθήκη.

Για να κατατεθεί η διαθήκη στο Προξενείο απαιτείται η ταυτόχρονη «σύνταξη πράξης κατάθεσης ιδιόγραφης διαθήκης» από τον αρμόδιο προξενικό υπάλληλο που έχει την ιδιότητα του συμβολαιογράφου.

Στην περίπτωση που πρέπει να κατατεθεί ιδιόγραφη, μυστική διαθήκη στο Προξενείο, θα πρέπει να περιέχεται σε σφραγισμένο φάκελο.

Επισημαίνεται ότι ο καταθέτης προσωπικά έχει δικαίωμα να παραλάβει την διαθήκη από το Προξενείο οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς να αναιρείται η ισχύς της.

Ενέργειες  των κληρονόμων για το άνοιγμα και την δημοσίευση της διαθήκης που είχε κατατεθεί στο Ελληνικό Προξενείο στην αλλοδαπή

Πριν από το άνοιγμα της διαθήκης, πρέπει να έχει συνταχθεί ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος. Ανάλογα με τον τόπο θανάτου του διαθέτη, θα πρέπει να εκδοθεί και η αντίστοιχη ληξιαρχική πράξη θανάτου. Πιο συγκεκριμένα, αν ο διαθέτης απεβίωσε στο εξωτερικό θα πρέπει να προσκομιστεί ληξιαρχική πράξη θανάτου η οποία θα εκδοθεί από το προξενείο της περιοχής. Αντίστοιχα, αν ο διαθέτης απεβίωσε στην Ελλάδα είναι ορθό να εκδοθεί ληξιαρχική πράξη θανάτου από την Ελλάδα. Στην συνέχεια, οι κληρονόμοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο υπάλληλο του Προξενείου ο οποίος θα τους κατευθύνει για την διαδικασία που απαιτείται.

Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού πλησιεστέρων συγγενών από το ελληνικό Προξενείο

Επιπροσθέτως, είναι απαραίτητο το πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών ώστε να βεβαιωθεί η εξ αδιαθέτου κληρονομική ιδιότητα των κληρονόμων του αποθανόντος Έλληνα πολίτη, εγκατεστημένου μονίμως, από πενταετίας τουλάχιστον, στην περιφέρεια δικαιοδοσίας του Προξενείου. Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται στο Προξενείο, βάσει ένορκης βεβαίωσης τριών (3) Ελλήνων πολιτών εγκατεστημένων στην ίδια περιφέρεια και της ληξιαρχικής πράξης θανάτου του/της αποβιώσαντος/βιούσης.

Η καταχώρηση/δημοσίευση της διαθήκης, που συντάχθηκε στο εξωτερικό, πρέπει να γίνει και στο Πρωτοδικείο στην Ελλάδα

Στην περίπτωση σύνταξης της διαθήκης στο εξωτερικό πρέπει πρώτα να γίνει η δημοσίευσή της στο εξωτερικό και η μετάφρασή της στα ελληνικά και έπειτα να καταχωρηθεί στο Πρωτοδικείο στην Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό η μετάφραση να πραγματοποιηθεί  από έμπειρο μεταφραστή-ειδικό, ο οποίος θα αποτυπώσει με ορθό τρόπο  την ερμηνεία της διαθήκης κι έτσι θα αποφευχθούν παρερμηνείες.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η διαθήκη θα ακολουθήσει το Ελληνικό Δίκαιο καθώς τα ακίνητα που κληρονομούνται βρίσκονται στην Ελλάδα, συνεπώς θα πρέπει να ενημερωθούν οι κληρονόμοι για τους κανόνες του Ελληνικού Δικαίου που διέπουν τις διαθήκες.

Είναι απαραίτητοι σε αυτό το στάδιο, πεπειραμένοι φοροτεχνικοί και  δικηγόροι, οι οποίοι θα γνωρίζουν τις διαδικασίες και τις υποχρεώσεις των κληρονόμων για να σας κατευθύνουν με ακρίβεια στις επόμενες ενέργειές σας.

Τι θα γίνει εάν τα περιουσιακά στοιχεία δεν περιγράφονται στην διαθήκη με πλήρη στοιχεία

Το πιο ορθό είναι οι κληρονόμοι να αναζητήσουν τα συμβόλαια που αναγράφουν τα περιουσιακά στοιχεία του θανόντος. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε θα πρέπει ο δικηγόρος των κληρονόμων στην Ελλάδα να λάβει ένα αντίγραφο των συμβολαίων από τα αρμόδια υποθηκοφυλακεία. Εάν τα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες θα χρειαστεί επιπροσθέτως ένα τοπογραφικό για καθένα από αυτά. Το βήμα αυτό είναι απαραίτητο επειδή οι διαδικασίες ξεκινάνε στο εξωτερικό.

 

Share
ΕΙΣΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ?
Θέλεις να ενημερώνεσαι ΔΩΡΕΑΝ για φορολογικά θέματα που σε αφορούν?
Συμπλήρωσε απλά το email σου!

Κατηγορίες Φορολογικού Οδηγού

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης. περισσότερα

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

<