X
Menu
X

Φορολογία μερισμάτων αλλοδαπής φυσικών προσώπων

Μερίσματα αλλοδαπής φυσικών προσώπων

Τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων από μερίσματα αλλοδαπής (αλλά και ημεδαπής) προέλευσης φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 5%.

Τα εισοδήματα αυτά δηλώνονται από τον φορολογούμενο στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματός του (ανεξάρτητα από το εάν τα ποσά εισάγονται στην Ελλάδα ή παραμένουν στο εξωτερικό) και δεν βαρύνονται με επιπλέον φόρο εισοδήματος.

Πίστωση παρακρατούμενου φόρου αλλοδαπής

Σε περίπτωση που στα μερίσματα έχει γίνει παρακράτηση φόρου στην αλλοδαπή, ο φόρος αυτός θα δηλωθεί στην ετήσια φορολογική δήλωση και θα συμψηφιστεί με τον ημεδαπό φόρο που αναλογεί. Εάν ο φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή είναι υψηλότερος από τον φόρο που αναλογεί για το εν λόγω εισόδημα στην Ελλάδα, δεν διενεργείται επιστροφή του επιπλέον φόρου αλλοδαπής στον φορολογούμενο. Επίσης, στην περίπτωση που στην αλλοδαπή επιβλήθηκε υψηλότερος φορολογικός συντελεστής από αυτόν που ορίζεται από την οικεία σύμβαση αποφυγής της διπλής φορολογίας του εισοδήματος (ΣΑΔΦΕ), πιστώνεται μόνον ο φόρος που προκύπτει βάσει του συντελεστή που ορίζεται στη διμερή ΣΑΔΦ.

Πίστωση εταιρικού φόρου αλλοδαπής

Κάποιες συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας δίνουν τη δυνατότητα στον φορολογούμενο που λαμβάνει το μέρισμα να πιστώνει έναντι του ελληνικού φόρου, όχι μόνο τον φόρο που παρακρατήθηκε επί του μερίσματος στο άλλο κράτος, αλλά και τον εταιρικό φόρο που αναλογεί στο διανεμόμενο μέρισμα. Τέτοια πρόβλεψη υπάρχει στις διμερείς συμβάσεις με την Αλβανία, την Αρμενία, τη Γεωργία, την Εσθονία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κίνα, την Κύπρο, τη Λετονία, τη Λιθουανία, το Ουζμπεκιστάν και τη Σλοβενία.

Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση της ΑΑΔΕ, προκειμένου ο φορολογούμενος να δηλώσει νομίμως στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός του το ποσό του εταιρικού αλλοδαπού φόρου που αναλογεί στο μέρισμα που έλαβε, απαιτείται υποχρεωτικά βεβαίωση από τη φορολογική αρχή του άλλου κράτους, που θα περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του νομικού προσώπου που πραγματοποίησε τη διανομή κερδών, πιστοποίηση ότι το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος του άλλου κράτους, το ποσό του φόρου εισοδήματος που πλήρωσε συνολικά το νομικό πρόσωπο, το ποσοστό συμμετοχής του Έλληνα μετόχου, το ύψος του μερίσματος που έλαβε και ο εταιρικός φόρος που του αναλογεί, κ.λπ.

Εναλλακτικά γίνονται δεκτές και βεβαιώσεις λοιπών δημοσίων αρχών, εφόσον αποδεικνύουν τα παραπάνω, ακόμα και συνδυαστικά. Δεν γίνονται αποδεκτές βεβαιώσεις που εκδίδει το ίδιο το νομικό πρόσωπο, ή άλλοι ιδιώτες (οι ορκωτοί ελεγκτές, οι λογιστές ή οι δικηγόροι). Τέλος, η διοίκηση έχει κάνει πλέον δεκτό ότι ο φόρος αλλοδαπής, όταν υπάρχει ΣΑΔΦ με τη χώρα της διανέμουσας το μέρισμα εταιρείας, μπορεί να πιστωθεί και έναντι της ειδικής εισφορά αλληλεγγύης, η οποία για σκοπούς ΣΑΔΦ θεωρείται φόρος εισοδήματος.

Παράδειγμα

‘Εστω εταιρεία με έδρα στην Κύπρο, έχει κέρδη προ φόρων 100.000 ευρώ και καταβάλλει φόρο εισοδήματος με συντελεστή 12,5%, ποσού 12.500 ευρώ. Στην εταιρεία συμμετέχει και ένα φυσικό πρόσωπο, φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, με ποσοστό 50%.

Τα κέρδη προς διανομή είναι 100.000 – 12.500 = 87.500 ευρώ, τα οποία διανέμονται χωρίς να υποστούν παρακράτηση φόρου στην Κύπρο. Ο Έλληνας μέτοχος λαμβάνει συνεπώς 87.500 x 50% = 43.750 ευρώ, ποσό το οποίο πρέπει να δηλωθεί στη φορολογική του δήλωση. Το ποσό φόρου αλλοδαπής που θα αναγραφεί στη δήλωσή του, ώστε να πιστωθεί έναντι του ελληνικού φόρου, υπολογίζεται ως εξής: 12.500 x 50% = 6.250 ευρώ.

Ο ελληνικός φόρος υπολογίζεται ως εξής: 43.750 x 5% = 2.187,5 ευρώ. Έστω ότι οφείλεται και εισφορά αλληλεγγύης για το μέρισμα αυτό ύψους 3.281 ευρώ, άρα συνολικός φόρος 5.468,5 ευρώ. Μετά την πίστωση του κυπριακού φόρου των 6.250 ευρώ, δεν προκύπτει οφειλόμενος φόρος στην Ελλάδα.

 

Share
ΕΙΣΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ?
Θέλεις να ενημερώνεσαι ΔΩΡΕΑΝ για φορολογικά θέματα που σε αφορούν?
Συμπλήρωσε απλά το email σου!

Κατηγορίες Φορολογικού Οδηγού

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης. περισσότερα

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

<